Elastyczność - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność - omówienie - strona 1 Elastyczność - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Elastyczność
Wśród najważniejszych cech SP możemy wyróżnić elastyczność. Polega ona na
zdolności dostosowywania do zmieniających się warunków i zadań produkcyjnych.
Elastyczność wytwarzania jest czynnikiem, z którego wynikają najnowocześniejsze
rozwiązania produkcyjno – organizacyjne. Do typowych rodzajów elastyczności możemy
zaliczyć:
1) Elastyczność maszyn. Jest to podatność maszyn linii produkcyjnej na
przeprowadzanie zmian, przy produkcji rodziny typów detali, dla których system
został zaprojektowany. Jako miarę elastyczności możemy określić np. czas
wymiany zużytego lub uszkodzonego narzędzia lub czas przygotowania produkcji
na danej obrabiarce itp.
2) Elastyczność asortymentu produkcji. To pojęcie określa zdolność do szybkiego i
przy tym ekonomicznego przejścia do produkcji nowego typu wyrobów. Jako
miarę można przyjąć czas przejścia z jednej rodziny wyrobów do innej.
3) Elastyczność wielkości produkcji. Określa zdolność systemu do rentownej
produkcji przy różnych wartościach produkcji. Miarą jest najmniejsza wartość
produkcji dla wszystkich typów wyrobów, dla której system jest rentowny.
4) Elastyczność procesu technologicznego. Jest to zdolność do produkowania
danego zbioru typów detali różnymi sposobami i przy użyciu różnych materiałów.
Przykładowo elastyczność wzrasta, gdy koszty przygotowania produkcji na każdej
maszynie maleją. Za miarę elastyczności możemy przyjąć liczbę typów części,
które mogą być jednocześnie wytwarzane w sposób jednostkowy. Elastyczność
uzyskuje się w połączeniu elastyczności maszyn i stosowaniu wielozadaniowych
gniazd produkcyjnych.
5) Elastyczność marszrut technologicznych. Pod tym pojęciem możemy rozumieć
możliwość kontynuowania produkcji danego wyrobu w warunkach występowania
awarii. Marszruta jest to ciąg maszyn, przez który przechodzi dany typ części w
całym procesie wytwórczym. Elastyczność marszruty istnieje wtedy, gdy dany typ
części możemy wyprodukować wykorzystując inne marszruty przepływu przez
system produkcyjny lub gdy operację tego samego typu można wykonać na wielu
maszynach.
6) Elastyczność rozwoju systemu. Jest to zdolność systemu produkcyjnego do
modularnej rozbudowy i rozwoju w miarę potrzeb. Jest to czynnik, który możemy
osiągnąć poprzez: właściwe rozmieszczenie urządzeń, stosowanie elastycznego
systemu transportu, modularnych gniazd obróbkowych czy elastyczność marszrut
technologicznych.
7) Elastyczność ograniczeń kolejnościowych. Jest to zdolność do zmiany kolejności
wykonywania pewnych operacji produkcyjnych dla każdego typu części. Możemy
ją osiągnąć poprzez planowanie procesu technologicznego, by pozostawić
swobodę wyboru marszrut i nie ustalać z góry następnej operacji lub następnej
maszyny (decyzje podejmowanie w czasie rzeczywistym).
8) Elastyczność wielkości personelu. Polega ona na zdolności do prowadzenia
procesu technologicznego ze zmienną liczbą operatorów. Przykładowo system
jest elastyczny, gdy jest w stanie kontynuować pracę w nocy przy mniejszym
obłożeniu personelu.
9) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz