Planowanie i elastyczne zarządzanie produkcją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie i elastyczne zarządzanie produkcją - strona 1 Planowanie i elastyczne zarządzanie produkcją - strona 2 Planowanie i elastyczne zarządzanie produkcją - strona 3

Fragment notatki:


System planowania zapotrzebowania na materiały . MRP można podzielić na trzy typy: 1. MRP I - system obejmujący tylko kontrolę i planowanie zapasów 2. MRP II - system zawierający zakres merytoryczny MRP I, ale również planowanie zdolności produkcyjnych 3. MRP III - system obejmujący panowanie i kontrolę wszystkich zasobów w przedsiębiorstwie. Funkcje systemu MRP: precyzyjne wyznaczenie kosztów produkcji, dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów, redukcja zapasów, optymalizacja wykorzystania zasobów infrastrukturalnych, szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, kontrola etapów produkcji. Podstawowym celem systemu MRP jest zapewnienie dostępności danych materiałów dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne, a nie wcześniej. Metody wyceny rozchodu materiałów FIFO (ang. first-in-first-out) LIFO (ang. last-in-first-out) Średnia ważona - jest metodą nieco trudniejszą do zastosowania niż FIFO czy też LIFO. Aby uzyskać wartość zapasów, należy najpierw obliczyć jednostkową cenę poszczególnych składników zapasów, a zatem niezbędne jest pomnożenie całkowitych rozmiarów poszczególnych dostaw przez odpowiadające im ceny. Następnie dokonuje się uśrednienia tego wyniku, uzyskując średnią wartość jednostki zapasu. Ten sposób ewidencji wiąże się ze zgromadzeniem ogólnego stanu rezerw w jedną pulę, przez co cena jednostkowa zgodna z wyceną nie odzwierciedla przeważnie faktycznej wartości zakupu. Formy elastycznej organizacji produkcji elastyczny moduł produkcyjny elastyczne gniazdo produkcyjne elastyczna linia produkcyjna elastyczna sieć produkcyjna Wyróżniamy następujące podsystemy funkcjonalne: Podsystem wytwarzania Podsystemy transportu Podsystem magazynowania Podsystem manipulacji Podsystem pomocy warsztatowych Podsystem zasilania i usuwania odpadów Podsystem sterowania , Podsystem kontroli diagnostyki E lastyczność, polega na zdolności dostosowywania do zmieniających się warunków i zadań produkcyjnych. Elastyczność wytwarzania to czynnik implikujący najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjno-organizacyjne, jest główną składową konkurencyjności systemów produkcyjnych. Dwie strony elastyczności: niekorzystną - dodatkowa cena korzystną - obniżenie kosztu przezbrojenia maszyny, osiąganego dzięki skróceniu czasu związanego z tym postoju. Rodzaje elastyczności:

(…)

… rozdział zadań uruchomienie produkcji nowej partii wyrobów kontrola produkcji kontrola zaopatrzenia (zasilanie) kontrola jakości gospodarka narzędziami gospodarka zapasami produkcji w toku operatywny nadzór ogólny i koordynacja utrzymanie ruchu, konserwacja i naprawy pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
Klasyczne zarządzanie produkcją
Elastyczne zarządzanie produkcją Specjalizacja pracowników Ustalona metoda pracy Zarządzanie dyrektywne Ścisły nadzór Orientacja na procesy Orientacja na cele cząstkowe Dominacja wysiłku fizycznego Ekonomia skali Potokowe linie produkcyjne Produkcja na zapas Przebieg szeregowy prac Rozdzielenie przepływów materiałowych i informacyjnych Wielostronność pracowników Samodzielny dobór metod pracy Zarządzanie partycypacyjne Samokontrola , autonomia Orientacja na wyniki…
… lub gdy operację tego samego typu można wykonywać na wielu obrabiarkach. Mamy do czynienia z elastycznością marszrut: a. potencjalną, gdy marszruty są z góry ustalone, a w przypadku awarii są one automatycznie korygowane, b. faktyczną, gdy części tego samego typu są wytwarzane przy różnych marszrutach niezależnie od sytuacji awaryjnych. 6. Elastyczność rozwoju systemu 7. Elastyczność ograniczeń kolejnościowych 8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz