Ekonomika

note /search

Ekonomika sektora publicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2114

Przedmiot prowadził dr Ryszard Krawczyk. Notatka obejmuje cztery wykłady - od trzeciego do szóstego, liczy 36 stron zapisanych odręcznie. Dzięki niej zapoznamy się z takimi problemami, jak: efektywność a podział dochodów, społeczna krzywa obojętności, funkcje dobrobytu społecznego, utylitaryzm,...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2688

CONTROLLING Historia controllingu Controlling wbrew powszechnemu przekonaniu, iż jest to funkcja związana z XXI wiekiem, ma swoje korzenie już w XV w kiedy to na angielskich dworach królewskich funkcje dozorowania gospodarki publicznej prze...

Elastyczne zarządzanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

Elastyczne zarządzanie produkcją Elastyczne systemy produkcyjne Przyczyną zainteresowania tą metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja kosztów połączona z coraz większym różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szy...

Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Pojęciem ściśle związanym ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy jest dźwignia finansowa . Określa ona relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Dźwignię finansową stosuję się w celu zwiększenia stopy wzrostu (dochodowości z kapitału własnego. Polega ono na powiększ...

Formy opodatkowania przedsiębiorstw - Cechy podatku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1813

Formy opodatkowania przedsiębiorstw Podatek - świadczenie, powodujące przepływ określonej wartości ekonomicznej z majątku podatnika do majątku państwa; Cechy podatku: P rzymusowy charakter ( podmiot, uprawniony do pobierania podatków, może stosować środki przymusu w celu wyegzekwowania od osoby zob...

Just In Time

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1946

Just In Time Technologia kanban - system sterowania produkcją kanban jest systemem zorientowanym na realizację niskich zapasów i krótkiego czasu przebiegu, przy równoczesnym przestrzeganiu ...

Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1547

Konkurencyjność przedsiębiorstw W powszechnym odczuciu słowo konkurencyjność kojarzy się z czymś pozytywnym i używane jest potocznie dla określania pewnej cechy utożsamianej ze stanem wyższości względem konkurentów, a więc cechy przypisywanej uczestnikom konkurencji, która jest pożądana, do której ...

Logistyka jako proces planowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2198

Logistyka to termin opisujący proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mog...

Konkurencyjność, CIM, MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

Właściwości MSP -Mały rozmiar; - Zcentralizowana i osobista struktura własności; - Intuicyjna lub mało sformalizowana strategia; - Płaska struktura hierarchiczna; - Duża rola kontaktów nieformalnych; - Duża elastyczność i możliwość adaptacji do potrzeb rynku; - Organizowanie się w siec Wady MSP -...