Ekonomika - strona 2

note /search

Sektor MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

Sektor MSP Kategoria Zatrudnienie Roczny obrót Całkowity bilans roczny średnie (…) … jest przedmiotem działalności wielu małych firm. Równolegle w wielu krajach drobnym przedsiębiorcom, chcącym uzupełnić swoje kwalifikacje lub kandydatom na przedsiębiorców oferowane są usługi doradcze, świadcz...

System planowania zapotrzebowania na materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882

System planowania zapotrzebowania na materiały . MRP można podzielić na trzy typy: 1. MRP I - system obejmujący tylko kontrolę i planowanie zapasów 2. MRP II - system zawierający zakres merytoryczny MRP I, ale również planowanie zdolności produkcyjnych 3. MRP III - system obejmujący panowanie i k...

Ekonomika przedsiębiorstw - Spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

Ekonomika przedsiębiorstw Spółki Spółka osobowa Spółka kapitałowa * nie ma osobowości prawnej (podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy) * dawca kapitału własnego i przedsiębiorca to ta sama osoba * w chwili zawarcia spółki osobowej, wspólnicy powinni zawrzeć pisemną umowę (umowa ta zawie...

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1582

Systemy zarządzania jakością Zadowolenie klienta osiągamy wtedy, gdy jakość produktu, który mu dostarczamy jest zbieżna z jakością jakiej on oczekuje. Aby móc zaoferować klientowi produkty oczekiwanej jakości konieczne jest, by ...

Warunki pracy i BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

System czasu pracy to mówiąc w uproszczeniu zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Dzięki Kodeksowi pracy rozróżnić możemy podstawowy system czasu pracy oraz szczególne systemy czasu pracy. Obecnie wyróżnić możemy następujące systemy czasu pracy: Podstawowy Jest to system najczęści...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2989

Zapasy - zapewniają ochronę procesów gospodarczych przed zakłóceniami, wpływając na ich stabilizację. W efekcie podtrzymana zostaje ciągłość produkcji lub sprzedaży. To określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecn...

Cechy przedsiebiorstwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonomika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1848

Cechy przedsiebiorstwa -odrebnosc ekonomiczna-gdy powstaje ma swój majatek i jest za niego odp -osobowosc prawna-na rynku to podmiot prawa -odrebnosc organizacyjna-ma wew organi,statuty,swój zarząd Rodzaje przedsiębiorstw -wg kryterium własności srodkow produkcji(sektor publiczny i prywatny) -...

Opracowanie na egzamin - Turystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3031

Turystyka • Duże znaczenie ekonomiczne • Odmienność definicji i metod obliczeniowych • Największa gałąź gospodarki • UNWTO prognozuje - ponad 1,56 mld wyjazdów zagranicznych w 2020r. • W miarę stabilne tempo wzrostu Dlaczego warto rozpatrywać ekonomiczne aspekty turystyki?? • Duża rola w tworz...

Zbiór ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1442

Ćwiczenia 1 –  Zaliczenie: na ostatnich zajęciach zaliczenie!!     Ćwiczenia 2   CASE I  Forma organizacyjno-prawna:  z o.o.      łatwość zarządzania, niskie koszty  - brak podziału obowiązków, uczestnictwo jednego ze wspólników w innej spółce (cywilnej)  Procedura powołania przedsiębiorstwa  1....

Ekonomika- produkcja zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2338

  Ćwiczenia –    Ćwiczenia 8 –    PRODUKCJA -   1.  Przedmiot produkcji     wyrób :  o  prosty (składa się z jednego elementu, brak procesów montażowych)  o  złożony (składa się z wielu wyrobów prostych)    usługa      1.  Kryterium - procesy produkcyjne (typy):  a.  Technologiczne  d.  Kontrol...