Ekonomika- produkcja zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika- produkcja zagadnienia - strona 1 Ekonomika- produkcja zagadnienia - strona 2 Ekonomika- produkcja zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


  Ćwiczenia –    Ćwiczenia 8 –    PRODUKCJA -   1.  Przedmiot produkcji     wyrób :  o  prosty (składa się z jednego elementu, brak procesów montażowych)  o  złożony (składa się z wielu wyrobów prostych)    usługa      1.  Kryterium - procesy produkcyjne (typy):  a.  Technologiczne  d.  Kontrolno-pomiarowe  b.  Transportowe  e.  Magazynowanie  c.  Logistyczne    2.  Kryterium ciągłości procesów:  a.  dyskretna, przerywane   b.  ciągła (nie ma przerw w produkcji)    3.  Parametry procesu produkcyjnego:              (     )    ̅̅̅̅̅                  ∑            Cp - Cykl procesu produkcyjnego  Ct - Cykl technologiczny  N – liczba operacji  tmo – (średni) czas między operacyjny  Tij - takt stopnia przerobu    CYKL PRODUKCYJNY  - Suma wszystkich operacji niezbędnych do wykonania sztuki danego wyrobu.    CYKL TECHNOLOGICZNY  – suma wszystkich operacji technologicznych (analogicznie: magazynowanie, i in.)    TAKT PROCESU PRODUKCYJNEGO  (Tp) – każda następna sztuka wyrobu gotowego (poza pierwszą);  najdłużej trwająca operacja - „wąskie gardło” [czas miedzy pierwszym towarem schodzącym z linii  produkcyjnej]    PROGUKCYJNOŚĆ GODZINOWA (Pg)          [szt/h]      WYDAJNOŚĆ (W)              gdzie R = suma zatrudnionych   ∑     WĄSKIE GARDŁO  t1 = 1min  t2 = 3 min  t3 = 2 min  …  tij – norma czasu trwania operacji                                        6  9  12  18  21 sek.       STOPIEŃ PRZEROBU  – miejsce wykonywania operacji    TAKT STOPNIA PRZEROBU                  ns – liczba stanowisk na danym stopniu przerobu    Usprawnienie: zatrudnić dodatkowe dwie osoby na stanowisku drugim, gdzie drugi zaczyna minutę po  pierwszy, a trzeci minutę po drugim i dwie po pierwszym.  Idealnia: T1=T2=T3=T4=…=Tn  Efekt : co minutę schodzi z linii produkcyjnej produkt.  Ćwiczenia 8 –                   D- procentowe skrócenie taktu  T – STAN POCZĄTKOWY  T`- STAN PO USPRAWNIENIU                             H - % WZROST PRODUKTYWNOŚCI  Pg – produktywność     Zadanie:  Liczba  t ij –  ns – liczba stanowisk  Tij – tij/ns   Pg = 6  n (ni)   Tij`    stopni  norma  na danych stopniu  takt stopnia  Tp = 10  Ns`  przerobu  czasu  przerobu  przerobu  Pg` = 30  1  12  3  4    40%  6  3  2  10  1  10    100%  5  1  3  4  2  2    20%  2  2  4  7  2  3,5    35%  4  4  5  9  2  4,5    45%  5  2  6  6  1  6 

(…)

… w roku
311 – pracujących
365/311=1,17
60196*1,17=70430 godzin = 69 dni kalenarzowych
SZEREGOWANIE KOLEJNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH
I = macierz incydencji, macierz wejść
A B CDE
1 0 1 1 1
0 0 1 1 0
I = 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0
01 1 0 1
A = [3-1-4]
B = [5-3-4]
tij = macierz czasów trwania
2982
tij = 3 7 7 1
4 10 4 6
6 9 3 3
Macierz stanowisk
2
ns = 1
2
3
Macierz taktów:
1 4,5 4 1
3 7 7 1
Tij = 2 5 2 3
2 3…
… roboczych i 16 minut
59*17*60 = 60180 -> liczba minut 60180-60196=16 minut
KALENDARZOWO
365 – dni w roku
311 – pracujących
365/311=1,17
60196*1,17=70430 godzin = 69 dni kalenarzowych
SZEREGOWANIE KOLEJNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH
I = macierz incydencji, macierz wejść
A B CDE
1 0 1 1 1
0 0 1 1 0
I = 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0
01 1 0 1
A = [3-1-4]
B = [5-3-4]
tij = macierz czasów trwania
tij =
2982
3 7 7 1…
… w roku
311 – pracujących
365/311=1,17
60196*1,17=70430 godzin = 69 dni kalenarzowych
SZEREGOWANIE KOLEJNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH
I = macierz incydencji, macierz wejść
A B CDE
1 0 1 1 1
0 0 1 1 0
I = 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0
01 1 0 1
A = [3-1-4]
B = [5-3-4]
tij = macierz czasów trwania
2982
tij = 3 7 7 1
4 10 4 6
6 9 3 3
Macierz stanowisk
2
ns = 1
2
3
Macierz taktów:
1 4,5 4 1
3 7 7 1
Tij = 2 5 2 3
2 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz