Zarządzanie zapasami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zapasami - strona 1 Zarządzanie zapasami - strona 2

Fragment notatki:


Zapasy - zapewniają ochronę procesów gospodarczych przed zakłóceniami, wpływając na ich stabilizację. W efekcie podtrzymana zostaje ciągłość produkcji lub sprzedaży. To określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane, lecz ich obecność pozwoli na osiągnięcie określonych celów:
- możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi klienta - osiągnięcie korzyści kosztowych, polegających na wykorzystaniu efektów skali produkcji i dostaw
- czasowe uniezależnienie się od dostawców. To rzeczowe składniki majątku obrotowego, obejmujące takie grupy jak: materiały, towary, produkty gotowe oraz produkcję niezakończoną. Materiały stanowią przedmioty nabywane lub wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie, z przeznaczeniem do zużycia w związku z działalnością operacyjną jednostki gospodarczej, a nie do sprzedaży. Towary są to różnego rodzaju nabyte artykuły, przeznaczone do odsprzedaży w niezmienionej postaci.
Produktami gotowymi określa się wytworzone przez jednostkę artykuły, nie podlegające dalszej obróbce, przeznaczone do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym. Do produkcji niezakończonej zalicza się niegotowe jeszcze wyroby własnej produkcji, a także wykonywane roboty i usługi przed ich zakończeniem, a zatem produkcję w toku i półprodukty. Klasyfikacja zapasów. Wg funkcji: 1.Zapasy bieżące 2. Zapasy produkcji w toku (międzystanowiskowe) 3. Zapasy cykliczne (sezonowe) 4. Zapasy bezpieczeństwa 5. Zapasy promocyjne 6. Zapas spekulacyjny 7. Zapas martwy Wg ilości: a) Zapas bieżący - produkcyjny; b) Zapas minimalny, buforowy c) Zapas maksymalny - suma zapasu bieżącego i minimalnego. d) Zapas zbędny e) Zapas nadmierny Funkcje zapasów. - Tranzytowa - Buforowa - chronią przed nieoczekiwanymi, nieznanymi wahaniami popytu i podaży - Antycypacyjna - utrzymywanie zapasów na wypadek wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia znaczącego wzrostu popytu. - Efektywnościowa - przyczyniają się do optymalizacji procesu produkcyjnego. - Cykliczna - wynika z zamawiania zapasów w partiach. - Marketingowa - pozwala utrzymywać wysoki poziom obsługi klienta Koszty zapasów. Koszty tworzenia zapasów a) Koszty stałe (niezależne) b) Koszty zmienne (zależne) Koszty utrzymywania zapasów a) Kapitałowe - kapitał zamrożony w zapasach

(…)

… obsługi docelowego poziomu uzupełniania zapasów danego produktu. Metoda ABC (zasada Pareto, zasada 80/20) - dzieli ogół pozycji materiałowych na trzy grupy A, B i C i ocenia je w przedsiębiorstwie na podstawie ich udziału w wartości całkowitego rocznego zużycia tych dóbr. W grupie A znajdują się materiały mające największy udział w całkowitym, rocznym zużyciu i z reguły mające niezbyt wielki udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz