Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels - strona 1 Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels - strona 2 Finansowanie przedsiębiorstw - Business Angels - strona 3

Fragment notatki:

Pojęciem ściśle związanym ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy jest dźwignia finansowa . Określa ona relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Dźwignię finansową stosuję się w celu zwiększenia stopy wzrostu (dochodowości z kapitału własnego. Polega ono na powiększaniu udziału długu w całym kapitale firmy. Dzięki wykorzystaniu kapitałów obcych możliwe jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia podczas finansowania działalności wyłącznie środkami własnymi. Efektem działania dźwigni finansowej jest wzrost rentowności kapitału własnego ponad rentowność kapitału ogółem. Zatem firma jest w stanie osiągnąć dodatkowe korzyści do momentu kiedy koszt kapitałów obcych jest niższy od rentowności majątku. Jedną z przyczyn efektu dźwigni finansowej jest to, że koszt długu dla przedsiębiorstwa jest z zasady mniejszy od kosztu kapitału własnego. Dodatkowo inwestorzy, którzy angażują kapitał własny ryzykują dużo bardziej na zainwestowanym kapitale niż pożyczkodawcy. Dzięki temu, że efektywny koszt wykorzystywanego kapitału obcego jest mniejszy od płaconych odsetek, możliwe jest odziaływanie dźwigni finansowej. Na przykładzie tego zjawiska widzimy jak korzystne jest wykorzystywanie zewnętrznych form finansowania w działalności przedsiębiorstwa. Przedmiotem aportu mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, jeśli są zbywalne, przedstawiają wartość ekonomiczną oraz mogą być ujęte w bilansie jako aktywa. Business Angels to inwestorzy prywatni, którzy posiadają znaczne doświadczenie w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Własne nadwyżki finansowe lokują w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania dzięki czemu mogą one powiększać swą wartość, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów. Kapitał wniesiony nie przybiera formy pożyczki. Jest on wprowadzany do przedsiębiorstwa za pomocą wykupienia w nim udziałów. Przybiera więc formę kapitału wewnętrznego. Zainteresowanie tego typu inwestorów wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego przedsięwzięciom o dużym potencjale wzrostu, które są w początkowych stadiach rozwoju. Aniołowie biznesu angażują się często osobiście w działalność podmiotu i wnoszą do przedsiębiorstwa swoje doświadczenie. W pewnych przypadkach zdarza się, iż anioły często bywają tylko pośrednikami w uzyskaniu przez podmiot finansowania.
Venture Capital (VC) to pojęcie, które oznacza inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa, często umożliwiając start na rynku, a następnie jego wzrost. Kapitał jest inwestowany głównie w przedsięwzięcia innowacyjne, związane z ponadprzeciętnym ryzykiem, od których oczekiwany jest ponadprzeciętny zysk. Udostępniający venture capital stają się udziałowcem - nabywają różnego typu prawa w tym korporacyjne (uczestniczą we współzarządzaniu firmą i wykonują czynności kontrolno - nadzorcze). Sukces inwestorów związany jest tutaj z maksymalizacją wartości firmy, co przekłada się na maksymalizację zysków kapitałowych.

(…)

… terminie oraz do spełnienia określonego świadczenia na zasadach ustalonych w warunkach emisji obligacji. Specjalną odmianę obligacji stanowią zerocoupons bonds - obligacje bez kuponów odsetkowych. Właściciel takich obligacji nie otrzymuje na bieżąco odsetek, ale są one dopisywane corocznie do wartości kapitałowej, na jaką opiewał pierwotnie dokument przy uwzględnieniu procentu składanego. W terminie…
… także podział leasingu na operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny (bieżący) jest bardzo zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy. Przedmiot umowy leasingowej jest prawnie własnością leasingodawcy i przez niego księgowana jest amortyzacja. Leasingobiorca jest użytkownikiem tego przedmiotu i korzystając z niego pobiera pożytki. Za korzystanie płaci czynsz leasingowy. W leasing operacyjny są często brane środki…
…, jest zbliżony do kredytowej sprzedaży ratalnej, dokonywanej przez finansującego na rzecz korzystającego. Leasingodawca przekazuje przedmiot leasingu korzystającemu wraz z prawem aktywowania go i amortyzowania. Leasingobiorca traktuje ten przedmiot jak własny składnik aktywów, chociaż prawnie jest to własność finansującego. W sensie prawnym przedmiot leasingu stanowi własność finansującego, a w sensie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz