Elastyczne zarządzanie produkcją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczne zarządzanie produkcją - strona 1 Elastyczne zarządzanie produkcją - strona 2 Elastyczne zarządzanie produkcją - strona 3

Fragment notatki:


Elastyczne zarządzanie produkcją Elastyczne systemy produkcyjne Przyczyną zainteresowania tą metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja kosztów połączona z coraz większym różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szybko następujących zmian w asortymencie produkowanych wyrobów. W tradycyjnych systemach produkcyjnych prowadziło to do konieczności częstszych przezbrojeń, niż przewidywały to harmonogramy. Wszystko to prowadziło do wzrostu kosztów wytwarzania. Skutkiem częstych przezbrojeń był też wzrost kosztów robocizny. Wynikał on z konieczności wzrostu kwalifikacji bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń oraz dodatkowych szkoleń pracowników. W odpowiedzi na narastające problemy przemysł zaczął poszukiwania obniżenia kosztów wytwarzania, zwiększenia możliwości produkcyjnych oraz zwiększenia konkurencyjności. Przesłanki rozwoju elastycznej produkcji : możliwość wykorzystania rezerw tkwiących w organizacji pomocniczych procesów produkcyjnych (transportu, manipulacji, magazynowania, kontroli), chęć obniżenia kosztów robocizny przez zmniejszenie pracochłonności, wzrost jakości pracy systemów produkcji będących wynikiem komputerowego projektowania, wyposażonych w nowoczesne środki produkcji (automaty, metody i środki informatyki), możliwość wykorzystania robotów przemysłowych, postęp w automatyzacji urządzeń realizujących pomocnicze operacje transportowe, wzrost opłacalności stosowania sprzętu informatycznego (wzrost mocy obliczeniowej i niezawodności oraz spadek cen sprzętu, zwiększona oferta oprogramowania), wzrost aspiracji pracowników i ich zainteresowania pracami koncepcyjnymi. Formy elastycznej organizacji produkcji elastyczny moduł produkcyjny, wyposażony w obrabiarkę sterowaną przez komputer, bufor półfabrykatów i detali oraz zmieniacz narzędzi i palet (np. w robota), elastyczne gniazdo produkcyjne, które składa się z kilku modułów produkcyjnych związanych z pewnym typem wyrobu lub procesu technologicznego, zintegrowanych wzajemnie przez transport, magazynowanie i wspólne sterowanie komputerowe, elastyczna linia produkcyjna, wyposażona w zbiór maszyn specjalistycznych rozmieszczonych w ustalonym porządku - każda operacja w zbiorze może być wykonana tylko na jednej maszynie, przydatnej do częstych i szybkich przezbrojeń, elastyczna sieć produkcyjna, składająca się z kilku wzajemnie powiązanych modułów, gniazd i linii (najczęściej na poziomie wydziału produkcyjnego), umożliwiających pełną realizację produkcji określonego asortymentu wyrobów. Budowę elastycznych systemów produkcyjnych

(…)

…, transportu, magazynowania, manipulacji, pomocy warsztatowych, 2. rodzajów maszyn i urządzeń - wyróżnia się elementy składowe: maszyny i urządzenia produkcyjne, urządzenia transportowe, magazyny, sieci komputerowe i mikrokomputerowe o funkcjach dyspozycji, kontroli i sygnalizacji zdarzeń wymagających interwencji, 3. przepływu określonych strumieni zasileń, gdzie wyróżnia się podsystemy: przepływu strumieni…
… kierownika w formie dialogu), utrzymanie ruchu, konserwacja i naprawy (ciągły nadzór i ocena stanu technicznego urządzeń, prac konserwacyjno - zapobiegawczych oraz utrzymania w czystości opiera się na systemach pomiarowych oraz na informatycznych systemach statystycznych, nadzór i prace konserwacyjne wykonują wysoko kwalifikowani specjaliści), pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, opracowania statystyczne (wymienione funkcje zarządcze opierają się na danych z systemów pomiarowo-informacyjnych, sprzężonych z systemami bezpośredniego sterowania, systemy pomiarowo - informacyjne pełnią też funkcje operatywnego planowania produkcji i analizy techniczno - ekonomicznej procesu produkcyjnego) Przedsiębiorstwo jako system produkcyjny
Odnosząc elastyczność do przedsiębiorstwa jako systemu produkcyjnego…
… techniczne dla przechowywania półfabrykatów, zapasów produkcji w toku, palet, narzędzi, itp. Podsystem manipulacji; urządzenia i środki techniczne umożliwiające przekazywanie przedmiotów pracy, palet i narzędzi między podsystemami: wytwarzania, transportu i magazynowania, Podsystem pomocy warsztatowych; zbiór narzędzi: skrawających, pomiarowych i kontrolnych oraz palet i uchwytów stosowanych w systemie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz