Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna - strona 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna - strona 2 Konkurencyjność przedsiębiorstw - Przewaga konkurencyjna - strona 3

Fragment notatki:

Konkurencyjność przedsiębiorstw W powszechnym odczuciu słowo konkurencyjność kojarzy się z czymś pozytywnym i używane jest potocznie dla określania pewnej cechy utożsamianej ze stanem wyższości względem konkurentów, a więc cechy przypisywanej uczestnikom konkurencji, która jest pożądana, do której osiągnięcia powszechnie się dąży, którą lepiej posiadać niż nie.
Różnorodność definicji może wynikać z:
1. Rozpatrywanych poziomów, tj. mikro-, mezo- (sektorowa), makro- i megakonkurencyjność. 2. Pojęcie konkurencyjności jest wprowadzane z co najmniej trzech teorii ekonomicznych, tj. z teorii handlu międzynarodowego (i tutaj pojawiają się pojęcia międzynarodowej konkurencyjności, międzynarodowej pozycji konkurencyjnej i zdolności konkurencyjnej), z teorii wzrostu gospodarczego oraz mikroekonomii
3. Kategoria konkurencyjności jest pojęciem teoretycznym. Stąd dla jej zdefiniowania niezbędna staje się jej dekompozycja na kilka innych pojęć teoretycznych o niższym stopniu ogólności, z możliwością ich opisu za pomocą mierzalnych zamiennych
4. Istnienie kilku podziałów konkurencyjności, które dzięki temu tworzy kolejne definicje. Oprócz tego każdy badacz konkurencyjności chce określić jak to pojęcie on sam rozumie i podać metody jej pomiaru.
Istnieje pewna zgodność, co do zestawu cech przypisywanych pojęciu konkurencyjności, tj.:
1. Powinno być ono zawsze odniesione do wybranych przedmiotów (produktów, sektorów, branż czy przemysłów), bądź podmiotów (przedsiębiorstw i ich grup, związków, sojuszy strategicznych, krajów i ich grup). Konkurencyjność jest więc zjawiskiem relatywnym, wymagającym porównania z wybranym obiektem. 2. Konkurencyjność pochodzi od konkurencji i związanej z nią walki konkurencyjnej. Tak, więc pojęcie konkurencyjności winno jasno określać pole tej walki, tj. w jakim zakresie chcemy osiągnąć przewagę. 3. Pojęcie konkurencyjności musi posiadać w sobie element statyczny (ocena w danym momencie) oraz dynamiczny (zestaw czynników implikujących jej poprawę w przyszłości). Ponadto, konkurencyjność powinna być zawsze pojęciem wartościującym, wskazującym na stan pożądany.
Definicje konkurencyjności:
zdolność do przeciwstawiania się konkurencji
umiejętność konkurowania, a więc działania i przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu
mikrokonkurencyjność - konkurencyjność przedsiębiorstwa związana jest z dostosowaniem produktów do wymogów rynku i konkurencji, zwłaszcza pod względem asortymentu, jakości, ceny, jak i wykorzystania optymalnych kanałów sprzedaży i metod promocji
mezokonkurencyjność - zdolność do projektowania i sprzedawania towarów danej branży, gałęzi lub działu, których ceny, jakoś i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów


(…)

… konkurencyjności w konkretnym otoczeniu zarówno tym dalszym, jak i bliższym, czyli bezpośrednim. Makrootoczenie poprzez swoje determinanty wpływa na zachowanie przedsiębiorstwa, w tym również na proces budowania jego konkurencyjności, a także na warunki panujące w sektorze. Otoczenie konkurencyjne również oddziałuje na przedsiębiorstwo, ale też i jego wpływom jest poddawane. Oznacza to, że otoczenie konkurencyjne…
… konkurencyjności
3 zasady doboru mierników:
jak zdefiniujesz konkurencyjność, na co położysz akcent, takie dobieraj metody jej pomiaru
aby dokonać kompetentnej analizy konkurencyjności należy skorzystać nie z jednej a z kilku miar ważne jest aby mierniki dotyczyły tego samego horyzontu czasowego i aspektu konkurencyjności
analiza zmian wskaźników w danym czasie pozwala dokonać właściwej oceny
Najczęstszym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz