Konkurencyjność, CIM, MSP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność, CIM, MSP - strona 1 Konkurencyjność, CIM, MSP - strona 2

Fragment notatki:


Właściwości MSP -Mały rozmiar; - Zcentralizowana i osobista struktura własności; - Intuicyjna lub mało sformalizowana strategia; - Płaska struktura hierarchiczna; - Duża rola kontaktów nieformalnych; - Duża elastyczność i możliwość adaptacji do potrzeb rynku; - Organizowanie się w siec Wady MSP - wyraźna dodatnia zależność między wielkością firmy a wynagrodzeniem - często zatrudnianie na niepełną część etatu + dużo nadgodzin w MSP - niższe TUP - niższa efektywność pracy - mniejsza troska o środowisko pracy, jej bezpieczeństwo - słabsza ochrona praw pracowników, ze względu na mniejszą formalizację stosunków wewnątrz firmy.. - dużo rzadsze wysyłanie pracowników na szkolenia - mniejsza pewność zatrudnienia w MSP, częstsza sezonowość pracy Zalety pracy w MSP - mniejsze poczucie dehumanizacji pracy - poczucie realnego wpływu na rozwój firmy - mniejsza anonimowość pracownika względem zarządu Bariery w funkcjonowaniu MSP - trudność w finansowaniu - brak wymaganych na rynku kredytowym zabezpieczeń - niska zdolność kredytowa, nadużywanie krótkoterminowych wysokooprocentowanych pożyczek, silna preferencja własnych źródeł finansowania - złożone prawodawstwo, skomplikowane procedury administracyjne - konieczność ponoszenia znacznych wydatków na regularne usługi prawnicze, księgowe itp., częste błędy wynikające z niepełnej znajomości przepisów, opóźnienie momentu uruchomienia biznesu - wysokie koszty pracy, większy wpływ niedyspozycji pojedynczych pracowników na działanie ogółu firmy - globalizacja pozwalająca zasobniejszym konkurentom zagranicznym dostarczać produkty wyższej jakości - zajęcie najbardziej dochodowych branż przez duże przedsiębiorstwa, konieczność skupienia się na mniejszych niszach - gdy działalność w niszy staje się dochodowa niejednokrotnie DP decydują się na wejście do niej Przyczyny zaangażowania w eksport: - konieczność przeżycia - konkurenci - nadwyżki produkcji Strategie eksportu: - eksporter pośredni - eksporter niezależny - dystrybutor lub agent - alianse strategiczne, grupy przedsiębiorstw, sieci. Metody wspierania MSP : 1.Finansowe: Kredyty preferencyjne Kredyt podatkowy Kredyt na składki na ubezpieczenie społeczne Gwarancje kredytowe Przyspieszona amortyzacja

(…)

… tych systemów w jeden ogólnozakładowy system informacyjny powoduje m.in.: skrócenie cyklu przygotowania i realizacji zleceń, obniżkę kosztów własnych, poprawienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, usprawnienie projektowania, planowania i przygotowania produkcji. Składniki systemu CIM techniki CAx:
CAD (Computer Aided Design) - komputerowo wspomagane projektowanie. Pakiet narzędzi programowych służących do modelowania geometrycznego i prac obliczeniowych CAE (Computer Aided Engineering) - komputerowo wspomaganie prac inżynierskich. Systemy CAE pozwalają na korzystanie z zaawansowanych programów do symulacji dynamicznych obciążeń, naprężeń, odkształceń, efektów obciążeń cieplnych. CAP (Computer Aided Planning) - komputerowo wspomagane planowanie procesów. Programy do obsługi zadań technologicznego przygotowania…
… tych systemów w jeden ogólnozakładowy system informacyjny powoduje m.in.: skrócenie cyklu przygotowania i realizacji zleceń, obniżkę kosztów własnych, poprawienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, usprawnienie projektowania, planowania i przygotowania produkcji. Składniki systemu CIM techniki CAx:
CAD (Computer Aided Design) - komputerowo wspomagane projektowanie. Pakiet narzędzi programowych służących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz