Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce - Składka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce - Składka - strona 1 Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce - Składka - strona 2

Fragment notatki:

Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce: - Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa, opodatkowanie progresywne) Podatek płacony od faktycznie uzyskanego dochodu. Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu. Ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych. Można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można skorzystać z ulg podatkowych. - Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku (19 %) Podatek od faktycznie uzyskanego dochodu. Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu. Zaliczkę wpłaca się już za pierwszy miesiąc. Od dochodu można odliczyć tylko zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Podatek oblicza się od przychodu. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Należy prowadzić ewidencję przychodów. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc.
- Karta podatkowa : warunki: - nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych) , - nie można zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z tą działalnością. - współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, dozwolone jest natomiast, aby pracował razem z podatnikiem Naczelnik wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Wysokość podatku zależy od: - rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, - liczby zatrudnionych pracowników, - liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność. Kwota podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki wpłaca do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Ewidencja jest bardzo uproszczona (ryczałt ewidencjonowany), bądź nie ma obowiązku jej prowadzenia (karta podatkowa). Tego typu formy powinni wybrać podatnicy prowadzący działalność obliczoną na niewielkie rozmiary. Formy prowadzonej ewidencji księgowej Pełna księgowość Podatkowa księga przychodów i rozchodów (księga podatkowa). Opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1.200.000 euro. Podatek - świadczenie, powodujące przepływ określonej wartości ekonomicznej z majątku podatnika do majątku państwa.

(…)

… podatnika do majątku państwa. 6 cech podatku:
-Przymusowy charakter - Bezzwrotność - Nieodpłatność - Jednostronność ustalania - Pieniężna forma - Ogólny charakter (określane dla ogółu, nie dla jednostek)
Podmiot opodatkowania: organy podatkowe, podatnicy
Stosunek prawny: charakter zobowiązaniowy. Przedmiot podatku: to, od czego podatek jest płacony
Podstawa opodatkowania: przedmiot podatku wyrażony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz