Controlling: historia, definicje,

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling: historia, definicje,  - strona 1 Controlling: historia, definicje,  - strona 2 Controlling: historia, definicje,  - strona 3

Fragment notatki:


CONTROLLING Historia controllingu
Controlling wbrew powszechnemu przekonaniu, iż jest to funkcja związana z XXI wiekiem, ma swoje korzenie już w XV w kiedy to na angielskich dworach królewskich funkcje dozorowania gospodarki publicznej przejął countroller. Sama istota controllingu powstała w Stanach Zjednoczonych. W 1778 roku funkcjonowała w centralnej administracji państwowej instytucja „comptrollera”, którego zadaniem był nadzór nad równowaga i wykorzystaniem budżetu. Po raz pierwszy nazwa controlling użyta została w 1892 roku w firmie produkcyjnej General Electric Company, jako nazwa osoby odpowiedzialnej za nadzór bankowy, przy czym stanowisko controllera pojawiło się w 1921 roku, jako osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe przedsiębiorstwa.
Jednak prawdziwy rozwój controllingu nastąpił dopiero w latach dwudziestych, kiedy w wyniku wielkiego światowego kryzysu przedsiębiorstwa amerykańskie zostały zmuszone do intensywnych poszukiwań nowych metod zarządzania. Controllerowi przyporządkowano nowe - nie związane ze sprawami finansowymi zadania. W 1931 roku założono „Controller's Institute of America”, który w roku 1962 (już jako „Financial Executive Institute”) opracował „Katalog zadań controllera” obejmujący:
Planowanie Sprawozdawczość i interpretację Ocenę i doradztwo Nadzór nad realizacją zadań Badania rozwoju całej gospodarki.
Pod koniec XXI w. nastąpiło duże zainteresowanie działalnością controllera co doprowadziło do szybkiego rozwoju tego stanowiska pracy. Głównymi przesłankami tego procesu były:
Powstanie i wzrost dużych przedsiębiorstw, prowadzący do problemów z komunikacją wewnętrzną;
Rozwój instrumentów zarządzania;
Wzrost kosztów stałych przedsiębiorstwa prowadzące do zmniejszenia elastyczności działań przedsiębiorstw; Z czasem następowała zmiana zadań kontrolera - od rejestrowej rachunkowości i kontroli do planowania przyszłości przedsiębiorstwa, co doprowadziło do dalszego rozpowszechnienia się controllingu. Do europejskich firm idea controllingu dotarła dopiero w połowie lat pięćdziesiątych, przede wszystkim poprzez zakładanie filii przedsiębiorstw amerykańskich. Największy rozwój controllingu nastąpił w Niemczech i Francji. Dzięki współpracy w ramach Wspólnoty Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pojawiła się idea controllingu i bardzo szybko stała się jednym z podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W Polsce po 1990 roku dzięki „otwarciu” rynku, powstawało coraz większej ilości przedsiębiorstw prywatnych. Wobec wzrostu konkurencyjności i niepewnej sytuacji rynkowej wiele firm wdrożyło controlling, z nadzieją, iż może to być najlepszy sposób na wybrnięcie z trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej. Duże znaczenie miało powstanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, których zarządy „narzuciły” kierunki działania swoim firmom wskazując jako jedną z dróg wdrożenie i prowadzenie controllingu.

(…)

… przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zdarzeń albo je ograniczać)
Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwami w przedsiębiorstwie ( systematyczna analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa pozwala przewidzieć lub wcześniej zidentyfikować ewentualne problemy lub ograniczenia, eliminować je lub ograniczać negatywne skutki jakie mogą powodować)
Podejmowanie działań eliminujących zakłócenia…
… organizacyjnej do strategii oraz formułowaniu i wdrażaniu planów cząstkowych. Controlling strategiczny pomaga naczelnemu kierownictwu w zaplanowaniu strategii przedsiębiorstwa, a następnie dostarcza odpowiednie narzędzia do sprawowania kontroli, pozyskiwania właściwych informacji oraz kształtowania systemu wczesnego ostrzegania. Controlling strategiczny zajmuje się więc szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa…
…. Jak powinniśmy wyglądać w oczach klientów, aby zrealizować swą misję?
Procesów wewnętrznych - Przedstawiona za pomocą wskaźników odnoszących się do procesów tworzących wartość dla klienta. Na jakich procesach biznesowych powinniśmy się szczególnie skupić, aby zaspokoić oczekiwania naszych klientów
Infrastruktury i rozwoju - Przedstawiona za pomocą mierników, które pokazują podstawy długoterminowego rozwoju…
… strategicznych. Składa się ze wskaźników równoważących wskaźniki finansowe i operacyjne - dlatego właśnie karta wyników nazywana jest często "zrównoważoną". Do stworzenia tej karty wykorzystuje się mierniki wynikowe, zwykle o charakterze mierzalnym oraz mierniki prognozujące. Informacje przez nie generowane są niezmiernie istotne dla kadry kierowniczej na poszczególnych poziomach organizacyjnych. Pozwala…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz