Elastyczny system produkcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczny system produkcji - omówienie - strona 1 Elastyczny system produkcji - omówienie - strona 2 Elastyczny system produkcji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Typ organizacji produkcji
Jest to system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół
stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez stopień specjalizacji
poszczególnych stanowisk.
2. Forma organizacji produkcji
Jest to sposób powiązania poszczególnych stanowisk roboczych w zakresie wszystkich
wyrobów na nich wytwarzanych. Określany jest przez dwa kryteria: - stałość kierunków
przepływu przedmiotów pracy, - równomierność przepływu przedmiotów pracy między
stanowiskami pracy.
3. Elastyczny system produkcyjny – pojęcie i cechy.
Wśród form organizacji produkcji możemy wyróżnić Elastyczny System Produkcyjny
(ESP). Jest to koncepcja, która stwarza możliwość szybkiego reagowania na zmiany w
otoczeniu rynkowym, zarówno na poziomie struktury produkcji jak i zarządzania. Taką cechą
jest elastyczność, która polega na dostosowywaniu działań do bieżących uwarunkowań:
zmienności rynku, wdrażaniu innowacji i procesów czy zmienności wewnętrznych. Jako ESP
możemy określić system produkcji, w którym zastosowano środki elastycznej automatyzacji
produkcji, czyli urządzenia produkcyjne sterowane komputerowo, które charakteryzuje
wielostronność i łatwość przezbrajania. Możemy to osiągnąć poprzez wiele czynników:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ukształtowanie asortymentu wyrobów,
Dobór maszyn i urządzeń produkcyjnych,
Strukturę organizacyjną,
Systemy sterowania produkcją,
Współpracę pracowników,
Powiązania ESP z otoczeniem.
ESP łączy w sobie wysoką wydajność (jak w automatycznych liniach produkcyjnych)
oraz różnorodność asortymentu produkcji (jak w gniazdach technologicznych, przy
nierytmicznej produkcji).
W poniższych podrozdziałach zostaną opisane najważniejsze cechy ESP.
4. Formy elastycznej organizacji produkcji.
Wysokie wymagania gospodarki rynkowej zmuszają do produkowania szerokiego
asortymentu wyrobów, dostosowanego do wymagań indywidualnych klientów, w seriach o
niewielkiej liczebności, co spowodowało ogromny wzrost udziału wyrobów wytwarzanych w
warunkach produkcji mało- i średnioseryjnej. Określiło to jednocześnie potrzebę zmiany
spojrzenia na klasyczne podejście, w organizacji procesów produkcyjnych. Analizując histo-
ryczne zmiany zauważamy, odejście od tendencji specjalizacji, do tendencji uniwersalizacji
oraz rozwoju automatyzacji i wzrostu elastyczności produkcji.
Ewolucja własności i nowych cech systemów produkcyjnych doprowadzała w kolejnych
latach, do ukształtowania się następujących form elastycznej organizacji produkcji:
• elastyczny moduł produkcyjny,
• elastyczne gniazdo produkcyjne, elastyczna linia produkcyjna,
• elastyczna sieć produkcyjna (nazywana także elastycznym wydziałem produkcyjnym).
1. Elastyczny moduł produkcyjny. Składa się z jednej obrabiarki ogólnego przeznaczenia
sterowanej numerycznie przez komputer (CNA), bufora półfabrykatów i obrabianych
detali oraz zmieniacza narzędzi i palet (np. robota). Jest nim zwykle autonomiczne
stanowisko obróbkowe (ASO) - samodzielna jednostka wytwórcza, która może ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz