Organizacja systemów produkcji - strona 2

note /search

Integracja i automatyzacja - omówienie

 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Integracja Integracja będąca ważną cechą we własnościach SP, realizowana jest poprzez podsystemy przepływu strumieni materiałowo-energetycznych i informacyjnych. Jest ona rozumiana w dwu aspektach, jako integracja techniczna i funkcjonalna. Integracja techniczna oznacza fizyczne zespolenie elem...

Zalety i wady techniki KANBAN

 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2107

Zalety i wady techniki KANBAN Zalety: - redukcja kosztów zaopatrzeniowych - Minimalizacja stanów magazynowych i czasów zaopatrzenia - Przejrzystość procesu dostaw - Wielostopniowe zabezpieczenie jakości dostaw - Bezpośrednie dostawy materiałów na linie produkcyjne WADY: - nie zezwala na brak...

Elastyczny System Produkcyjny - omówinie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Elastyczny System Produkcyjny Elastyczny system produkcji to system, w którym zastosowano tzw. środki elastycznej automatyzacji produkcji czyli urządzenia produkcyjne sterowane komputerowo, charakteryzujące się dużą wielostronnością i łatwością przezbrajania. Elastyczność systemu produkcyjnego ...

Formy przebiegu partii wyrobów w procesie produkcyjnym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Formy przebiegu partii wyrobów w procesie produkcyjnym szeregowy przebieg partii detali – polega na tym, że następna operacja technologiczna 1) rozpoczyna się po zakończeniu operacji poprzedniej dla wszystkich n sztuk w partii obróbczej m Otszer  n t i i 1 n – liczba detali w partii produ...

Organizacja procesu produkcyjnego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Temat: Organizacja procesu produkcyjnego System produkcyjny jest celowo zaprojektowanym i zorganizowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym eksploatowanym przez człowieka i służy produkowaniu określonych produktów. System produkcyjny można nazwać przedsiębiorstwem, który d...

Outsourcing - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Wdrażając projekt outsourcingu przedsiębiorstwo może realizować różnorodne cele. Ważne jest jednak to, aby cele te były zbieżne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cele strategiczne są związane z koncentracją wysiłków na dzi...

Proces produkcyjny - omówienie - Transport

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2814

Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego jest wa...

Typy struktur organizacyjnych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Struktury organizacyjne ze względu na rozpietość kierowania dzielą się na płaskie, wówczas rozpiętość kierowania jest duża i smukłe, wówczas rozpietość kierowania jest mała. W zależności od przyjętego typu, można wyróżnić struktury mechanistyczne, charakteryzując...

Elastyczny system produkcji - omówienie - Typ organizacji produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4312

1. Typ organizacji produkcji Jest to system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk. 2. Forma organizacji produkcji Jest to sposób powiązania poszczególnych s...

Integracja i automatyzacja - omówienie - Metoda numeryczna - Automatyz...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Integracja Integracja będąca ważną cechą we własnościach SP, realizowana jest poprzez podsystemy przepływu strumieni materiałowo-energetycznych i informacyjnych. Jest ona rozumiana w dwu aspektach, jako integracja techniczna i funkcjonalna. Integracja techniczna oznacza fizyczne zespolenie elem...