Integracja i automatyzacja - omówienie - Metoda numeryczna - Automatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja i automatyzacja - omówienie - Metoda numeryczna - Automatyzacja - strona 1

Fragment notatki:

Integracja
Integracja będąca ważną cechą we własnościach SP, realizowana jest poprzez podsystemy
przepływu strumieni materiałowo-energetycznych i informacyjnych. Jest ona rozumiana w
dwu aspektach, jako integracja techniczna i funkcjonalna.
Integracja techniczna oznacza fizyczne zespolenie elementów systemu produkcyjnego,
wyznaczające określony poziom techniczny i przestrzenny elementów materialnych
systemu.
Natomiast integracja funkcjonalna polega na włączeniu do danego systemu
niezbędnych procesów tak, aby system obejmował większy zakres funkcji i procesów, a w
rezultacie integracji odznaczał się większą autonomią. Zwróćmy uwagę, żc omówione
ostatnie dwie cechy ESP, działają niejako we wspólnym kierunku tzn. wzrost stopnia
automatyzacji powoduje wzrost stopnia integracji i odwrotnie. Są więc to cechy i własności
komplementarne.
Należy również podkreślić, że integracja systemów produkcyjnych zmierza w kierunku
powstania zintegrowanej komputerowo fabryki opartej na komputerowo zintegrowanym
wytwarzaniu. Według tej koncepcji w fabrykach przyszłości wszystkie funkcje przedsiębiorstwa będą realizowane przez komputery lub maszyny i urządzenia przez nie nadzorowane i
wspomagane.
Automatyzacja
Automatyzacja produkcji w ogólnym rozumieniu oznacza zastąpienie człowieka przez
maszyny i urządzenia nie tylko w sferze działalności fizycznej, ale także w pracy umysłowej.
W klasycznym ujęciu dotyczyła ona produkcji masowej, a w kolejnych fazach rozwojowych
automatyzacji procesu produkcyjnego obejmowała: wytwarzanie, transport, kontrolę,
konserwację i magazynowanie. To spowodowało, że tradycyjnie pojmowana automatyzacja
zaczęła nabierać cech elastycznej automatyzacji produkcji, którą osiągnęła w wyniku
zintegrowania systemu produkcyjnego tak, aby funkcjonował wykorzystując w pełni
sterowanie komputerowe. Rozwojowi elastycznej automatyzacji produkcji sprzyjał więc nie
tylko postęp techniczny, w zakresie nowych technologii i nowych urządzeń produkcyjnych,
ale przyczynił się także w nie mniejszym stopniu, postęp w zakresie środków i metod
informatycznych.
Właśnie rozwój środków sterowania numerycznego i komputerowego umożliwił oraz
stworzył konieczność integracji systemów produkcyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz