outsourcing - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
outsourcing - omówienie  - strona 1 outsourcing - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Wdrażając projekt outsourcingu przedsiębiorstwo może realizować różnorodne cele. Ważne jest
jednak to, aby cele te były zbieżne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cele
strategiczne są związane z koncentracją wysiłków na działalności kluczowej danego przedsiębiorstwa.
Osiągnięcie celów strategicznych pozwala na realizację pozostałych celów: rynkowych,
ekonomicznych, organizacyjnych i motywacyjnych.
Cele strategiczne:
-koncentracja na problemach strategicznych
-zwiększenie swobody działania
-zwiększenie skuteczności i efektywności działalności
-zwiększenie elastyczności działalności
-dostęp do konw-how
Cele rynkowe:
-poprawa pozycji konkurencyjnej
-zwiększenie skali działalności
-dywersyfikacja lub koncentracja działalności
Cele ekonomiczne:
-zwiększenie przychodów
-redukcja kosztów
-poprawa wyników ekonomicznych
-ograniczenie ryzyka ekonomicznego
Cele organizacyjne:
-„odchudzenie” struktury organizacyjnej
-uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych
Cele motywacyjne:
-rozwój przedsiębiorczości
-upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego
-obiektywizacja wyników ekonomicznych
Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,

uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,

zwolnienia własnych zasobów do innych celów,

uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,

przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,

uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,

pozyskania kapitału,

podziału ryzyka,

dopływu gotówki.
Badania przeprowadzone w 2002 r. przez portal Information Week na 700 przedsiębiorstwach
ze Stanów Zjednoczonych wskazały, że ponad 60% respondentów wskazało oszczędności
jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła
również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz