Outsourcing - koncepcje zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing - koncepcje zarządzania - strona 1 Outsourcing - koncepcje zarządzania - strona 2 Outsourcing - koncepcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje zarządzania „ Outsourcing ” Spis treści Wstęp 1.Definicja outsourcingu. 1.1 Offshoring. 2.Geneza outsourcingu. 3.Rodzaje outsourcingu. 3.1 Fazy outsourcingu. 4.Przyczyny stosowania działań outsourcingowych. 4.1 Obszary podlegające outsourcingowi. 5.Outsourcing na przykładzie firmy -”Agencja Pracy Tymczasowej” 5.1 Modele outsourcingu wykorzystywane przez agencje pracy. 6.Wady i zalety outsourcingu. Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwo stoi w obliczu przeróżnych wyzwań związanych ze złożonością, zmiennością oraz niepewnością warunków otoczenia. Świat ulega gwałtownych zmianom, przez co przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom rynkowym i nieograniczonej konkurencji, a działania ich przekładają się na konieczności zastosowania nowych rozwiązań oraz koncepcji zarządzania. Przedsiębiorstwa, chcąc przetrwać na tak wymagającym rynku, muszą wciąż się rozwijać i wprowadzać innowacje. Ważnym uwarunkowaniem społecznym, mającym istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nastroje społeczne jest problem wysokiego bezrobocia. Można jednak zaobserwować wzrastające zainteresowanie zdobywaniem wiedzy i podnoszeniem własnych kwalifikacji. Ludzie zdają sobie sprawę, że tylko dobre przygotowanie zawodowe może zapewnić, chociaż w pewnym stopniu bezpieczeństwo i możliwość funkcjonowania na trudnym rynku pracy. Pojawiły się nowe rozwiązania coraz powszechniej stosowane przez pracodawców. Jednym z tych rozwiązań jest „ outsourcing pracowniczy” Definicja outsourcingu.
Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach 80. Outsourcing wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outsider - zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource - zasoby, zapasy, środki, możliwości. Zastosowania tej koncepcji zarządzania łączy się z nowych spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia, a także na działalność usługowa prowadzona w przedsiębiorstwie .
Szybko zmieniające się i coraz bardziej złożone problemy biznesowe wymuszają przeprowadzenie w organizacji ważnych zmian strukturalnych i operacyjnych. Ponieważ firmy starają się cały czas przystosować do rynku oraz utrzymać dotychczasowy popyt klientów i sprostować oczekiwaniom udziałowców, skoncentrowanie się przez nie na ich kluczowych kompetencjach może wskazywać na outsourcing.


(…)

… przede wszystkim zaznaczyć iż zaczerpnął on wiele z dotychczasowego dorobku naukowego w tym ( z teorii agencji, teorii kosztów transakcyjnych, teorii zasobowej oraz teorii kontraktualnej. Teoria agencji - do zwolenników takiego podejścia zaliczyć można O. E. Williamsona czy też J. Tirole`a we współczesnej teorii agencji wyraźnie wyróżniają się dwa nurty; normatywny i pozytywny. Normatywny( optymalny podział ryzyka pomiędzy…
… ważna i wynika z misji przedsiębiorstwa, najlepiej przedstawić ja w strukturze i prowadzić za pomocą własnych sił i środków. Teoria zasobowa- teoria ta ukształtowana w latach 90 zakłada, że firma stanowi zbiór zasobów i umiejętności. Istotne jest jednak to że przedsiębiorstwa różnią się w tym zakresie, a właśnie to te elementy wpływają na skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa w zakresie realizacji…
… i tym sposobem zredukowanie kosztów. Aspekt kontraktów stanowiący fundament teorii agencji, a także pojawiający się aspekt zależności kosztów od struktury organizacyjnej, wskazują na wspólne cechy z koncepcją outsourcingu, w której delegowanie określonych funkcji zewnętrznym , wyspecjalizowanym jednostkom oparte jest na kontrakcie , a efektem tej współpracy jest nie tylko redukcja kosztów…
… całość. Organizator- kontraktor tworzy sieć powiązań , ale także - co szczególnie ważne- wyróżnia się wiedzą o czynnikach , które trzeba pozyskać oraz wie jak zapewnić ich koordynację. Widać w tym podejściu szczególne nawiązania do istoty organizacji sieciowej, która jest wynikiem daleko idącej współpracy outsourcingowej. Teoria kosztów transakcyjnych -jako pierwszy przedstawił tę teorię R. Coase…
… i księgowość
nieruchomości
logistyka i magazyny
usługi porządkowe
W ponad 10letniej działalności firma może pochwalić się takimi osiągnięciami jak:
W 2003r. firma została Laureatem XIII edycji Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za leasing pracowniczy. W 2007 roku uhonorowanie statuetką II edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDERZY DORADZTWA im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kategorii Doradztwo Personalne
I miejsce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz