Outsourcing - cele, typy, warunki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing - cele, typy, warunki - strona 1 Outsourcing - cele, typy, warunki - strona 2 Outsourcing - cele, typy, warunki - strona 3

Fragment notatki:

Outsourcing = outside + resource + Rusing
Przekazanie realizacji zadań, funkcji lub procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie.
Warunek ekonomiczności outsourcingu: Cele outsourcingu: - obniżka kosztów
- skoncentrowanie głównej działalności
- zmniejszenie problemów z zarządzaniem
- uproszczenie struktury organizacyjnej
- odciążenie z rozwijania know-how
- dostęp do zewnętrznego know-how
- zwiększenie motywacji pracowników
Typy outsourcingu: - kontraktowy
- kapitałowy
Outsourcing kapitałowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego części jego działalności gospodarczej wraz z realizującym ją zespołem pracowników i potencjałem materialnym oraz utworzeniu na tej bazie spółki zależnej kapitałowo (spółki-córki).
Outsourcing kontraktowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego części jego działalności gospodarczej i przekazaniu go do wykonania należnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie umowy. Zespół pracowników i potencjał materialny przedsiębiorstwa macierzystego związany z prowadzeniem wydzielonej działalności gospodarczej ulega likwidacji.
Warunki stosowan ia outsourcingu kontraktowego: - istnienie stabilnej oferty rynkowej usług alternatywnych cenowo i jakościowo wobec własnej działalności
- istnienie konkurencyjnego rynku zewnętrznego
- możliwość oddziaływani Ana niezależnych partnerów zgodnie z własnym interesem
Warunki stosowania outsourcingu kapitałowego: - możliwość korzystnego kształtowania struktury udziałów w nowych spółkach
- możliwość zapewnienia skutecznego nadzoru właścicielskiego
- możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych
- posiadanie środków wystarczających do wydzielenia działalności
Kryteria determinujące funkcjonowanie outsourcingu: - cel wydzielenia
- rodzaj wydzielonych funkcji
- zakres wydzielenia
- trwałość wydzielenia
- forma podporządkowania wydzielonej działalności
Czynniki wpływające na kontrakt outsourcingowy: - kondycja finansowa zleceniodawcy i zleceniobiorcy
- stosowane technologie
- istniejące lub projektowane wyposażenie techniczne
- kompetencje pracowników
Podział outsourcingu pod względem funkcji: - podstawowych
- pomocniczych


(…)

… personelu
4.Co-sourcing
- odbiorca usługi zapewnia własnych pracowników w celu jej wykonania
- forma outplacementu
5.Koncepcja oparta na udziale w korzyściach
- dostawca i odbiorca dzielą się zyskami
- zyski dostawcy rosną
- wymaga partnerstwa opartego na zaufaniu
- może być stosowana w zakresie B+R
6.Koncepcja Business Process Outsourcing
- dostawca projektuje funkcję lub proces
- usprawnienie procesu tworzy dodatkową wartość dla firmy
- kluczowe jest określenie odpowiedzialności za projektowaną i realizowaną funkcję
7.Koncepcja Contracting Out
- zakup towarów lub usług od zewnętrznego dostawcy
- kupujący kontroluje proces wytwarzania
- audyt i certyfikacja dostawców
8.Koncepcja outsourcingu internetowego
- komunikowanie przez Internet
- brak relacji osobistych
- telepraca
Wady outsourcingu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz