Outsourcing -koncepcja zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing -koncepcja zarządzania - strona 1 Outsourcing -koncepcja zarządzania - strona 2 Outsourcing -koncepcja zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


OUTSOURCING
Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę była już znana wcześniej. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource - zasoby , zapasy, środki, możliwości. Zastosowanie tej koncepcji zarządzania łączy się z nowym spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia, a także na działalność usługową prowadzoną w przedsiębiorstwie. Tę ostatnią coraz częściej powierza się specjalistycznym firmom.
Outsourcing jest to długoterminowa współpraca między dwiema firmami, której celem jest osiągnięcie określonych wyników. Polega ona na wyniesieniu wykonywania pewnych czynności na zewnątrz, zlecając ich wykonanie innej fir mie. Początkowo outsourcing obejmował swoim zakresem tylko czynności będące pomocniczymi dla firmy, np. sprzątanie, masowa wysyłka korespondencji. W chwili obecnej coraz więcej istotnych dla firmy czynności wykonywanych jest przez firmy zewnętrzne.
Nowa treść funkcji zaopatrzenia Wprowadzenie outsourcingu do firmy oznacza nowe spojrzenie na funkcję zaopatrzenia. W ujęciu tradycyjnym wszystkie niezbędne do produkcji części oraz komponenty do maszyn i urządzeń wytwarzano na miejscu. Wyroby i podzespoły sprowadzano także z zewnątrz, korzystając z wielu źródeł. Szukano dostawców oferujących produkty po korzystnych dla firmy cenach. Właśnie ze względu na nie często zmieniano dostawców. Firmy zabiegały o to, by komponenty były nowoczesne, dlatego we własnym zakresie prowadziły badania produktów, technologii, itp. Była to działalność kosztowna, na którą mogły sobie pozwolić tylko nieliczne przedsiębiorstwa. Nowe ujecie funkcji zaopatrzenia zakłada przede wszystkim koncentrację na kluczowych obszarach działania firmy. Oznacza to rezygnację z produkcji szerokiej gamy części, na rzecz tych najważniejszych. Pozostałe komponenty zostają dostarczane przez partnerów - taką nazwę nadaje się firmom dostawczym. Przedsiębiorstwo kupuje od swych partnerów know-how - nie musi się więc starać o rozwijanie własnych badań. Stosunki zaopatrzenia w outsourcingu oparte są na innych zasadach niż w tradycyjnym modelu dostaw i są podporządkowane strategii firmy.
Podstawową sprawą w outsourcingu jest wybór przedsiębiorstwa kooperującego. W kontaktach z kooperantami zaleca się:
zawierać umowy na zasadach równości i obopólnych korzyści,
wykorzystywać innowacyjne możliwości systemów informacyjnych,
zwiększać odpowiedzialność dostawców za zapewnienie odpowiedniej jakości
rozwijać partnerską współpracę na szczeblu operacyjnym.
Zasady ogólne outsourcingu

(…)

… outsourcingu kontraktowego:
rezygnacja z zatrudniania radców prawnych i zlecenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa kancelarii prawnej
likwidacja własnej księgowości i zlecenie usług księgowych do biura rachunkowego
likwidacja własnej straży przemysłowej i zlecenie usług ochrony mienia przedsiębiorstwa firmie ochroniarskiej
Zalety outsourcingu kontraktowego:
uproszczone struktury, redukcja problemów zarządzania…
… jest obniżka kosztów. Ponadto outsourcing umożliwia płynne dostosowywanie się do wahań sezonowych (np. popytu) i lepsze wykorzystanie potencjału czasu, który ma do swojej dyspozycji przedsiębiorstwo. Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy na rynku, nie stosują outsourcingu i wolą mieć jak największy udział własny w produkcie końcowym. Udział w wyrobie części obcych…
… możliwości systemów informacyjnych,
zwiększać odpowiedzialność dostawców za zapewnienie odpowiedniej jakości
rozwijać partnerską współpracę na szczeblu operacyjnym.
Zasady ogólne outsourcingu
Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa (outsourcing) może być rozważane tylko wówczas, gdy w otoczeniu przedsiębiorstwa istnieje, bądź może być stworzona, stabilna i konkurencyjna oferta usług…
… z podstawową działalnością firmy, a więc: zapewnienie bezpieczeństwa, zbiorowe żywienie. Są to równocześnie usługi proste. Bardziej skomplikowane są usługi polegające na przetwarzaniu informacji, a przy tym stopień powiązania z działalnością przedsiębiorstwa jest wysoki. Mocno zintegrowana z działalnością firmy jest np. rachunkowość finansowa. Podsumowując, można stwierdzić, że te usługi, które są proste…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz