Wahania sezonowe

Analiza wahań sezonowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

, które wykazują wahania sezonowe. Są to np.: − zużycie energii elektrycznej czy cieplnej w gospodarstwach domowych...

Statystyka-trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3416

, model zmian w czasie, metody wyodrębniania trendu, średnia ruchoma, wahania sezonowe, wahania...

Metody wskaźnikw

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

(wariant T,S,I) Analiza szeregu czasowego Czy występują wahania sezonowe? A. Pozastatystyczna wiedza...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

) dla i-tego okresu czasu liczba okresw yi- rednia dla itego okresu (kwartau itp.) gdy wahania sezonowe s stae...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

) dla i-tego okresu czasu liczba okresw yi- rednia dla itego okresu (kwartau itp.) gdy wahania sezonowe s stae...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3577

) dla i-tego okresu czasu liczba okresw yi- rednia dla itego okresu (kwartau itp.) gdy wahania sezonowe s stae...

Trend liniowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

) dla i-tego okresu czasu liczba okresw yi- rednia dla itego okresu (kwartau itp.) gdy wahania sezonowe s stae...