Trend liniowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trend liniowy - strona 1 Trend liniowy - strona 2

Fragment notatki:


„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska.
Najczciej buduje si model liniowy trendu:
gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów.
Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w zalenoci od znaku) z okresu na okres wartoci cechy „y” pod wpywem dziaania przyczyn gównych.
Parametr „b” to teoretyczna warto cechy „y” w pierwszym okresie (gdyby dziaay tylko przyczyny gówne).
Identyfikacja trendu metod analityczn: trend trend
Model zmian w czasie f(t)-trend (tendencja rozwojowa)
q(t)-wahania okresowe(sezonowe) z(t)-wahania losowe(przypadkowe)
Metody wyodrbniania trendu mechaniczna, za pomoc rednich ruchomych
analityczna, za pomoc funkcji trendu
rednia ruchoma: zwyka(nieparzysta liczba wyrazów) np.: 3
scentrowana (parzysta liczba wyrazów) np.: 4
Wybór podstawy zaley od cyklu zmian zjawiska.
Wahania sezonowe Zmiany zjawisk zale take od zmiany przyczyn o charakterze sezonowym. ródem tych zmian jest cykl przyrodniczy; tj. pory roku (rolnictwo), technologiczny (budownictwo), instytucjonalny (budet), zwyczajowy (ubrania).
Aby uwzgldni dziaanie czynników sezonowych liczymy tzw. Wskanik sezonowoci za pomoc jednej z dwóch formu: gdy czynniki sezonowe s proporcjonalne do funkcji trendu (model multiplikatywny)
dla i-tego okresu czasu
liczba okresów
y i - rednia dla itego okresu (kwartau itp.)
gdy wahania sezonowe s stae w poszczególnych okresach (model addytywny)
y i - to warto funkcji trendu dla danego okresu.
Jeli speniona jest zaleno to oznacza, e wskaniki sezonowoci s wolne od waha przypadkowych. W przeciwnym wypadku, kady z nich naley przemnoy przez wspóczynnik korygujcy:
Wpyw czynników sezonowych mona wyrazi za pomoc liczb bezwzgldnych absolutne wielkoci waha sezonowych:
przy czym zachodzi: Wahania przypadkowe Na zmiany zjawiska wpywaj czynniki losowe (przypadkowe), które mona wyodrbni porównujc rzeczywist warto badanej cechy „y” z jej teoretyczn wartoci skorygowan o wahania sezonowe:
Wpyw waha losowych mona oceni za pomoc wariancji
Kiedy przygotowana jest prognoza na podstawie posiadanego modelu zmian w czasie, naley oszacowa przewidywan wielko odchyle losowych za pomoc wzoru:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz