Wahania sezonowe - strona 2

Statystyka - trend liniowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3801

) dla i-tego okresu czasu liczba okresw yi- rednia dla itego okresu (kwartau itp.) gdy wahania sezonowe s stae...

Dekompoyzcja sezonowa

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

. wyodrębnić z szeregu wahania sezonowe c. dokonać odpowiedniej korekty surowych wskaźników wahań sezonowych...

Atrakcyjność rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

(trend, wahania sezonowe, wahania cykliczne). szereg czasowy - zbiór wartości cechy w uporządkowanych...

Statystyka - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2072

, średnia ruchoma, trend liniowy, współczynnik asymetrii, moment absolutny, analiza wahań sezonowych, model...

Prognozowanie naiwne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

Zastosowania: Szereg czasowy wykazuje wahania sezonowe wokół pewnego stałego poziomu Sposób wyznaczania...

Prognozowanie naiwne - omówienie

 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1491

Zastosowania: Szereg czasowy wykazuje wahania sezonowe wokół pewnego stałego poziomu Sposób wyznaczania...

Pytania na egzamin z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

przez pojęcie „wahania sezonowe”? Wahania sezonowe, inaczej cykliczne, okresowe bądź krótkookresowe...

Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

zjawisko. Sezonowość (wahania sezonowe) – okresowy składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej...