Finanse przedsiębiorstw

note /search

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 6083

doc zajmuje 166 stron i zawiera kompletne notatki z wykładów z przedmiotu Finanse publiczne prowadzonego przez prof. zw. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają m.in. następujące tematy: funkcjonowanie...

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1876

WSTĘP Leasing jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce i zyskuje coraz większą popularność wśród naszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że jest on jednym z nowszych źródeł pozyskiwania kapitału, bez którego firma nie mogła by rozszerzać swojej działalności. Spopularyzowanie le...

Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Koszalińska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 5642

... Przedsiębiorstwo jest to planowo zorganizowana działalność gospodarcza, której celem jest eksploatacja surowców, produkcja dóbr rzeczowych (usług) względnie ich dostarczenie lub sprzedanie. Działalność ta jest prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką...

Analiza finansowa Ekonaft

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2072

Zajęcie odbywają się w Wyższej Szkole przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie a prowadzi dr Małgorzata Barbara Okręglicka. Notatka składa się z 13 stron. Największy udział w sumie bilansowej mają aktywa obrotowe stanowiące w 2010 r...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 6174
Wyświetleń: 9191

1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: a) kupna – sprzedaży b) kredytowe c) regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: a) Środka cyrkulacji b) Środka tezauryzacji c) Miernika wartości 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy: a) stał...

Zadania - finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4753

Finanse Firm – Wprowadzenie Zadanie 1 W Łańcucie funkcjonują dwa zakłady spirytusowe: Polmos Łańcut i Stara Likiernia. Stara Likiernia jest mniejsza - jej aktywa wynoszą 25mln zł, a Polmos jest większy - aktywa wynoszą 40mln zł. Likiernia wypracowała zysk (po opodatkowaniu) 5mln zł, sprzed...

Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębior...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

Leasing WSTĘP Celem działalności gospodarczej każdego człowieka jest maksymalizacja bogactwa, celem zaś działania każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja wartości podmiotu, dzięki której następuje maksymalizacja bogactwa właścicieli. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło fina...

Finanse przedsiębiorstw - Instrumenty pochodne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

SPIS TREŚCI Rynek instrumentów pochodnych w Polsce znajduje się dopiero w bardzo wczesnej fazie rozwoju, należy jednak oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi znaczny postęp w tym zakresie. Odgrywają one na współczesnych rynkach kapitałowych coraz większą rolę i z powodzeniem zastępują tr...

Finanse przedsiębiotstw. Istota kapitału własnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata - obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna b...

Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

I. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY - ISTOTA W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami), oraz kredyty o szerokiej gamie rodzajowej. Według celu, na jaki udziela się kredyt rozróżniamy kredyty obrotowe, inwestycyj...