Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4970
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa - strona 1 Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:
...
Przedsiębiorstwo jest to planowo zorganizowana działalność gospodarcza, której celem jest eksploatacja surowców, produkcja dóbr rzeczowych (usług) względnie ich dostarczenie lub sprzedanie. Działalność ta jest prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej podmiotem gospodarczym, może być osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza może obejmować również poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych; musi być jednak prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany....

Temat: Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa.
Pojęcie finansów przedsiębiorstwa.
Pojęcie inwestycji
Pojęcie i rodzaje majątku
Rodzaje instrumentów finansowania
Teoria przedsiębiorstwa i cele gospodarki finansowej
Kryteria decyzji finansowych
Przedsiębiorstwo jest to planowo zorganizowana działalność gospodarcza, której celem jest eksploatacja surowców, produkcja dóbr rzeczowych (usług) względnie ich dostarczenie lub sprzedanie. Działalność ta jest prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.
Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej podmiotem gospodarczym, może być osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza może obejmować również poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych; musi być jednak prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany.
Proces przedsiębiorczy jako związek między strumieniami dóbr i strumieniami finansowymi.
Proces przedsiębiorczy składa się z czterech części:
Pozyskiwania środków produkcji,
Wytwarzania produktów (usług),
Zbyt (sprzedaż),
Odzyskanie poniesionych nakładów finansowych.
Proces przedsiębiorczego obrotu przedsiębiorstwa wytwórczego może być podzielony na gospodarkę rzeczową i gospodarkę finansową.
Proces przedsiębiorczy może być realizowany jednak tylko wówczas, jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje środkami finansowymi w ilości wystarczającej na zakup.
We współczesnych podręcznikach z zakresu finansów przedsiębiorstwa prezentowane jest najczęściej pojecie finansowania w szerokim znaczeniu obejmujące obok pozyskiwania kapitału także wszystkie dyspozycje, które wymagane są dla realizacji procesu przedsiębiorczego.
Z. Fedorowicz w pracy pt. Finanse przedsiębiorstw na temat rozważań przyjął „gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, której polega - najogólniej rzecz biorąc - na pozyskiwaniu funduszów pieniężnych z różnych źródeł i na ich wykorzystywaniu”. Finanse przedsiębiorstwa obejmują całokształt procesów finansowych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych, jak również działalność organizatorską (przygotowanie, realizację i kontrolę procesów finansowania) zmierzającą do ukształtowania tych stosunków w sposób najbardziej odpowiadający celom przedsiębiorstwa.
Pojęcie kapitał określa te wszystkie elementy, które występują po stronie pasywów w bilansie przedsiębiorstwa i stanowią źródło finansowania składników majątkowych zgromadzonych w przedsiębiorstwie (szersze pojęcie kapitału).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz