Politechnika Koszalińska

note /search

Podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Koszalińska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 5642

... Przedsiębiorstwo jest to planowo zorganizowana działalność gospodarcza, której celem jest eksploatacja surowców, produkcja dóbr rzeczowych (usług) względnie ich dostarczenie lub sprzedanie. Działalność ta jest prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką...

Półprzewodniki

 • Politechnika Koszalińska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2849

Prowadzi je dr inż. Stanisław Sokołowski.Notatka składa się z 5 skanów (4 - skany notatki napisane odręcznie, 1 str - skan ćwiczeń z podręcznika z wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska) Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:

Historia sztuki (od prehistorii do starożytnej Grecji)

 • Politechnika Koszalińska
 • Historia sztuki
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 4760

prehistoria - okres w dziejach ludzkości, dla którego nie występują na danym terenie źródłą pisane. Opiera się na źródłach archeologicznych (kopanych). periodyzacja -epoka kamienia- od pojawienia się pierwszych używanych przez człowieka narzędzi kamiennych do zdobycia umiejętności obróbki metalu. ...

Metrologia - opis przekrojów

 • Politechnika Koszalińska
 • Metrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2408

Prowadzący to dr hab. Stanisław Konopacki. Notatki liczą w sumie 13 stron opatrzonych wieloma ilustracjami. Dzięki nim możecie dowiedzieć się więcej o takich rzeczach, jak: średnicówki mikrometryczne, czujnikowe, przyrządy suwmiarkowe, noniusz, odchyłki, walec przylegający, gwinty. Podstawowy...

Finanse - odpowiedzi do testu

 • Politechnika Koszalińska
 • Finanse
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4725

Mechanizm przekształcenia oszczędności w inwestycje : - samofinansowanie - mechanizm zewnętrzny bezpośredni ( pożyczka oszczędzającego np. państwa wydatkującemu podmiotowi gospodarczemu np. zagranica) - mechanizm zewnętrzny pośredni (pośrednictwo w przekazywaniu oszczędności podmiotu gospodar...

Ergonomia krzesło

 • Politechnika Koszalińska
 • Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2156

...Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im, niestety, nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na nogę () Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość” zmniejszenie siły nacisków, na...

Poglądy pedagogiczne Vivesa

 • Politechnika Koszalińska
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 10766

Dokument zawiera krótką (dwustronicową) notatkę dotyczącą poglądów pedagogicznych Ludwika Vivesa,. W dokumencie wymienione są najważniejsze informacje biograficzne, najwybitniejsze pisma pedagogiczne, zasady wyboru miejsca na szkołę. (Poglądy pedagogiczne Ludwika Vivesa) Przedruk przytoczonych frag...

Bionika-Filotakcja i architektura-wykład

 • Politechnika Koszalińska
 • Bionika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4830

Wykład ten prowadził mgr Paweł Stępień. Tematem wykładu była filotakcja i architektura. Notatka składa się z 3 zeskanowanych stron (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej znajdują się opisy następujących zagadnień: filotakcja płaska, walcowa, naturalne ułożenie włosów, architektura star...

Wstep do prawa

 • Politechnika Koszalińska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2184

Czym jest prawo?PRAWO – jest to zespół norm prawnych wydanych przez państwo i zagwarantowanych przez państwo.NORMA PRAWNA – reguła postępowania wydana przez państwo i zagwarantowana przymusem.Proces tworzenia prawa – tworzą ją sejm i senat.Prawo inicjatywy ustawodawczej ma:prezydentsejmsenatgrupa 10...

Przekroje proste-Rysunek techniczny -wykłady

 • Politechnika Koszalińska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5978

Są to narysowane przekroje na przedmiot rysunek techniczny, który jest wykładany na Politechnice Koszalińskiej. Rysunki są bardzo przejrzyste i są to rysunki przekroju...