Poglądy pedagogiczne Vivesa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 9905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy pedagogiczne Vivesa - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera krótką (dwustronicową) notatkę dotyczącą poglądów pedagogicznych Ludwika Vivesa,. W dokumencie wymienione są najważniejsze informacje biograficzne, najwybitniejsze pisma pedagogiczne, zasady wyboru miejsca na szkołę.

(Poglądy pedagogiczne Ludwika Vivesa)
Przedruk przytoczonych fragmentów wg. St. Kot źródła do wychowania cz.I,
Mirosław Krajewski Historia Wychowania i myśli pedagogicznej
- ur. 6 marca 1492 w Walencji (Hiszpania), zm. 6 maja 1540 w Brugii)
- hiszpański humanista, filozof
- Jest twórca systemu wychowawczego wyłożonego w dziele o naukach 1531, które stało się podłożem wychowania nowożytnego gdzie surowo rozprawiał się z wychowaniem średniowiecznym, a jednocześnie nakreślał cele i zadania wychowania nowożytnego. Jako pierwszy w Europie stwierdził, że wychowanie musi stanowić zwarty, jednolity system, oparty na etyce i psychologii
- uchodził za ojca psychologii empirycznej
- zwracał wielką uwagę na psychologiczne podstawy wychowania
- jeden z najwybitniejszych pedagogów doby humanizmu
-Uważał on, iż szkoła powinna znajdować się w każdej gminie
- Przeciwnik wychowania scholastycznego i zwolennik wychowania państwowego. Najwybitniejsze pisma pedagogiczne:
- „Przeciwko pseudo dialektykom”,
- „O wychowaniu szlachetnych młodzieńców i dziewcząt”,
-„Wychowanie kobiety Chrześcijanki”,
- traktat „O naukach”, -dzieło „O duszy i życiu”. Szkołę przewidywał w każdej gminie, pracę nauczyciela traktował jako publiczną i przeznaczał dlań sowita pensję państwową, po raz pierwszy wskazywał rolę współdziałania rodziny i szkoły w wychowaniu.
Zalecał oparcie nauczania na obserwacji i spostrzeganiu, oraz na rozwijaniu samodzielności uczniów. W opracowanym programie szkolnym, górowała łacina klasyczna, nie scholastyczna. Lektura była oparta na utworach starożytnych.
W metodach wychowawczych zaleca łagodność i budzenie zainteresowań aniżeli kary. Ćwiczenia fizyczne radzi prowadzić na świeżym powietrzu. Za najlepszy środek utrzymania karności uważa przywiązanie ucznia do nauczyciela.
Vives zapisał się w historii jako autor wybitnych dzieł oraz twórca nowoczesnego systemu nauczania i wychowania. Zwrócił uwagę na walory moralne i etyczne kształcenia. W Polsce bardzo podobne poglądy głosił Andrzej Frycz Modrzewski. WYBÓR MIEJSCA NA SZKOŁE
Zdaniem Vivesa trzeba przede wszystkim określić :
-Czego należy uczyć -jak długo
-kto ma uczyć
- i w jakim miejscu.
Uważał on, iż szkoła powinna znajdować się w każdej gminie.
Przy urządzaniu szkoły głównie zwracali uwagę na klimat by był zdrowy i żeby uczniowie nie musieli uciekać ze szkoły z obawy przed chorobą. Z drugiej strony nie wybierano miejsc zbyt uroczych które mogło zachęcić uczniów do ciągłego przebywania na dworze, chyba że się zajmowali naukami przyrodniczymi, poezją muzyką czy historią. Według Vivsa należy zwrócić uwagę , żeby miejsce było zasobne w żywność aby zdolni uczniowie nie byli zmuszeni do trudnych warunków życia i do porzucania nauki. Do nauki garneli się raczej osoby niezamożne niż bogaci dlatego że bogatych pociąga do zupełnie innych zajęć takich jak np. :
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz