Podstawy finansów przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy finansów przedsiębiorstwa - strona 1 Podstawy finansów przedsiębiorstwa - strona 2 Podstawy finansów przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD XII
PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
Pojęcie finansów przedsiębiorstwa.
Funkcje finansów w przedsiębiorstwie.
Istota, cele i zadania zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Pojęcie i modele finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa (klasyczne i współczesne).
Struktura kapitału.
Koszt kapitału.
Optymalizacja struktury kapitału - dźwignia finansowa.
POJĘCIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Finanse firmy można rozpatrywać w aspektach:
funkcjonalnym - można mówić o procesach gromadzenia (pozyskiwania) pieniądza oraz o procesach jego wykorzystywania,
podmiotowym - finanse firmy przedstawiane są z punktu widzenia podmiotowej i organizacyjnej struktury zarządzania procesami gromadzenia i wydatkowania pieniądza,
przedmiotowym - przedstawia zjawiska finansowe w różnych wyodrębnionych sferach działalności przedsiębiorstwa, np. w działalności bieżącej, rozwojowej, w planowaniu działań, finansowej analizie ich przebiegu itp.
Wewnętrznym,
W wymiarze związanym z całą gospodarką (np. rynkiem kapitałowym, systemem bankowym, systemem instytucji finansów publicznych),
Międzynarodowym związanym z wymianą gospodarczą z zagranicą, międzynarodowymi rynkami finansowymi.
FUNKCJE FINANSÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem spełniają dwie funkcje:
BIERNĄ - zw. z wyrażaniem w miernikach pieniężnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
CZYNNĄ - zw. z faktem, że zasoby finansowe określają możliwości rozwojowe przedsiębiorstw (konkretnie; dostarczanie środków pieniężnych na rozwój).
Zarządzanie finansami polega na:
Z jednej strony na podejmowaniu takich decyzji, by osiągnąć najkorzystniejszą relację między osiąganymi przez przedsiębiorstwo efektami a ogółem poniesionych nakładów ,
Z drugiej na zapewnieniu niezbędnych środków pieniężnych do realizacji tych decyzji .
EFEKTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI znajdują odzwierciedlenie w:
Kondycji finansowej przedsiębiorstwa (efektywności),
Zdolności przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań (płynność finansowa),
Zdolności przedsiębiorstwa do finansowania swojego rozwoju.
ZADANIA \ CELE związane z ZARZĄDZANIEM FINANSAMI PRZEDSIĘIORSTWA polegają na;
Określeniu rozmiarów przedsiębiorstwa oraz ustaleniu tempa jego rozwoju,
Kształtowaniu optymalnej struktury majątkowej,
Kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej (źródeł finansowania), tak by można zmaksymalizować wartość zysku netto na jednostkę kapitału własnego.


(…)

…, nie uzależnia się od kapitału obcego - w ten sposób minimalizuje ryzyko finansowe. Firma rezygnuje z możliwości pomnażania zysku poprzez angażowanie do finansowania swojej działalności taniego kapitału obcego;
Możliwości rozwojowe uzależnione są w tym przypadku od wysokości generowanej nadwyżki ekonomicznej i od możliwości pozyskania dodatkowych środków przez emisję nowych akcji lub powiększenie kapitału…
… w drodze subskrypcji publicznej,
maja obowiązek tworzenia zysku czystego (zysku po opodatkowaniu podatki dochodowym) kapitału zapasowego. Wysokość tego kapitału nie powinna być niższa od 1/3 części kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy spółka powinna przeznaczyć corocznie przynajmniej 8% zysku po opodatkowaniu. W przypadku, gdy poziom kapitału zapasowego osiągnął wymagane minimum (1/3 kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz