Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

note /search

Projektowanie połączeń wg PN-EN - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Budownictwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1603

    KONSTRUKCJE STALOWE  W EUROPIE    Wielokondygnacyjne  konstrukcje stalowe  Część 5: Projektowanie połączeń  .                      Wielokondygnacyjne  konstrukcje stalowe  Część 5: Projektowanie połączeń        5 - ii  Część 5: Projektowanie połączeń     5 - iii  PRZEDMOWA  Niniejsza publikacja...

Zarządzanie relacjami z klientami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1561

II. CRM, KCRM i CKM Zarządzanie relacjami z klientami - CRM (customer relationship management) Tabela wyłanianie się symulatorów biznesu 1960- 2000 Okres Pojawiające się siły Lata 60 Nowe produkty Lata 70 Niskie kos...

Zarządzanie talentami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1330

Zarządzanie talentami Zasoby ludzkie można podzielić na 3 zasadnicze grupy: Pracowników wiedzy, którzy stanowią centralny element zl ze wzg na posiadanie kluczowego zasobu wiedzy spersonalizowanej pozwalającego działać i rozwijać się w org. Personel - ludzie zatrudnieni w ogr których nie można ...

Modele generowania wiedzy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463

Zarządzanie wiedzą - wykład 4 Strategiczne zarządzanie wiedzą: Proces informacyjno-decyzyjny wspomagany przez realizację cyklicznych i ciągłych funkcji zarządzania wiedzą, którego zadaniem jest dokonanie podstawowych rozstrzygnięć, co...

Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289

Funkcje zarządzania wiedzą Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą: identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy), gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy, organizowanie...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2254

1. Komórka jako centrum zysku: Podporządkowanie funkcji personalnej strategii marki, jakości, świadczenie wysokiej jakości usług personalnych przez własną służbę personalną. Chodzi o to, żeby na tych usługach zarabiać - klienci zewnętrzni. Jednostka personalna ma przynosić do org zysk, wyższą jak...

Słowniczek poziom A2 - 1-50

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2156

1 an aplication formularz 2 abroad zagranica 3 account rachunek 4 accomodation zakwaterowanie 5 apartment mieszkanie 6 attend uczestniczyć 7 assistance pomoc 8 advisor doradca 9 agree on zgadzać się 10 arrangements ustalenia 11 adventure przygoda 12 advertising re...

Słowniczek poziom A2 - 51-100

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1365

51 career zawód, kariera 52 cover polisa 53 competitive konkurencyjny 54 check-up kontrolować 55 create tworzyć 56 corporate korporacyjny 57 conference konferencja 58 common wspólny, powszechny 59 customer klient 60 childcare opieka dla dzieci 61 chain łańcuch, sieć ...

Słowniczek poziom A2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1582

151 hard working ciężko pracujący 152 honest uczciwy 153 helpful pomocny 154 high quality wysoka jakość 155 insurance scheme plan ubezpieczenia 156 incredibily niewiarygodnie 157 interest rate stopa procentowa 158 interest odsetki 159 insolvent niewypłacalny 160 instal...

Słowniczek poziom A2 - cz.2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

201 responsible odpowiedzialny 202 rise wzrost 203 relatively względnie, stosunkowo 204 refugees uchodźca, uciekinier 205 risk ryzyko 206 route sposób, droga 207 resources środki, zasoby 208 refunds zwrot 209 requirements wymogi ustawowe 210 safe bezpieczny 211 stock...