Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:


Funkcje zarządzania wiedzą Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą: identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy), gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy, organizowanie zgromadzonej wiedzy (klasyfikacja, kategoryzacja, rangowanie, dostosowywanie), dzielenie się wiedzą (rozpowszechnianie wiedzy, zachęcanie do wykorzystania, motywowanie do zorganizowanego gromadzenia wiedzy), uczenie się (proces wykorzystania wiedzy w bieżącym działaniu, zastosowanie wiedzy w pracach organizacji), tworzenie nowej wiedzy (proces polegający na wyciąganiu wniosków z wiedzy uzyskanej od innych i z własnych doświadczeń i działań) Aspekty zarządzania wiedzą Aspekt celowościowy obejmuje zbiór celów wynikających z misji, wizji i strategii organizacji (strategii wiedzy o ile taką posiada), polityki, a także celów niższego rzędu pochodzących od wizji wiedzy, strategii ZW i strategii dziedzin gospodarowania. Aspekt organizacyjny obejmuje wszelkie systemy organizacyjne i narzędzia związane z ZW oraz wchodzące w skład systemu zarządzania wiedzą(SZW). Aspekt techniczny koncentruje się na platformie systemowej i wszelkich urządzeniach oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej ułatwiającej kontakty między ludźmi , przepływy wiedzy skodyfikowanej i spersonalizowanej, jej zachowywanie i ochronę. Dodatkowo obejmuje techniczną stronę ugruntowania wiedzy w produktach, usługach i kapitale strukturalnym. Aspekt prawny dotyczy zagadnień pozyskiwania, ochrony i udostępniania prawa własności wiedzy . Koncentruje się na licencjach, patentach, znakach handlowych, prawach autorskich itd., a więc prawach unormowanych przepisami. Aspekt ekonomiczny wiąże się z ekonomiczną stroną gromadzenia i wykorzystania wiedzy . Koncentruje się na pozyskiwaniu środków finansowych dla ZW i ich dystrybucji oraz ocenie efektywności ich wykorzystania, ocenie zasobów wiedzy i kapitału intelektualnego(KI). Społeczny aspekt ZW obejmuje działania mające na celu ukształtowanie zdrowego, interaktywnego otoczenia . Model zachodni - wrzućcie ktoś ;) Modele generowania wiedzy - Modele generowania wiedzy stanowią teoretyczne opracowanie pokazujące mechanizm pozyskiwania wiedzy przez organizację, jej rozprowadzania, kreowania i rozwijania, wprowadzania do praktyki i ewentualnie oceniania. (z książki Mikuły :D ) • Model zasobowy - u jego podstaw leży założenie, że wiedza jest w 3 postaciach: spersonalizowanej, skodyfikowanej, ugruntowanej . Proc. ZW koncentruje się na wprowadzaniu tych zasobów w konwersję i wzajemnych przekształceniach poszczególnych typów zasobów wiedzy przy wykorzystaniu kapitału ludzkiego. W procesie tym wykorzystuje się środki finansowe i rzeczowe, a zasoby wiedzy będące w posiadaniu organizacji zasilane są zasobami wiedzy z otoczenia.

(…)

… archiwami, - strategia personalizacji - skoncentrowaną na komunikacji i współpracy z ekspertami,stymulującą przekazywanie wiedzy ukrytej
Atrybuty wiedzy - dominacja, -niewyczerpalność, -symultaniczność, -nieliniowość
6 podstawowych strategii ZW - kreacja wiedzy przez współdziałanie, -kreacja wewnętrzna, -absorbcja, -rozpowszechnianie wewnętrzne, -protekcja wiedzy, -upowszechnianie wiedzy 
Cechy gospodarki opartej na wiedzy - akceleracja tworzenia wiedzy, -wzrost tworzenia kapitału niematerialnego, -innowacyjność traktowana priorytetowo, - rewolucja w zasobach wiedzy
Proces Seci Zarządzanie wiedzą na zasadzie "spirali" to powtarzający się cykl czterech procesów konwersji wiedzy:
Istotne są w tym przypadku cztery procesy konwersji wiedzy: • Socjalizacja - czyli przekształcanie wiedzy ukrytej w ukrytą…
…, struktura funkcjonalna, problem: jak wzrosnąć w siłę?, wygrywa silniejszy i bezwzględniejszy, (1850 - 1900). • Era dostosowania się do wymogów klienta - zasoby informacyjne, adaptacyjne know-how, struktura: dywizjonowa, macierzowa, problem: jak zapewnić tani produkt i poszerzyć rynek?, wygrywa wydajniejszy i bardziej konkurencyjny. • Era innowacji - zasoby wiedzy i innowacje, zarządzanie know-how…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz