Zarządzanie wiedzą

note /search

Zarządzanie wiedzą zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 3836

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Bell - teoria społeczeństwa postindustrialnego (cztery stopnie rozwoju od momentu pojawienia się ludzkości na ziemi (2-4 mln lat temu): - preagrarny z dominacją zbieractwa i myślistwa, - agrarny z gospodarką rolną i obróbką metali, - industrialny (od pocz. XIX w.) z produkcj...

Zarządzanie relacjami z klientami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1575

II. CRM, KCRM i CKM Zarządzanie relacjami z klientami - CRM (customer relationship management) Tabela wyłanianie się symulatorów biznesu 1960- 2000 Okres Pojawiające się siły Lata 60 Nowe produkty Lata 70 Niskie kos...

Zarządzanie talentami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1330

Zarządzanie talentami Zasoby ludzkie można podzielić na 3 zasadnicze grupy: Pracowników wiedzy, którzy stanowią centralny element zl ze wzg na posiadanie kluczowego zasobu wiedzy spersonalizowanej pozwalającego działać i rozwijać się w org. Personel - ludzie zatrudnieni w ogr których nie można ...

Modele generowania wiedzy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463

Zarządzanie wiedzą - wykład 4 Strategiczne zarządzanie wiedzą: Proces informacyjno-decyzyjny wspomagany przez realizację cyklicznych i ciągłych funkcji zarządzania wiedzą, którego zadaniem jest dokonanie podstawowych rozstrzygnięć, co...

Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2303

Funkcje zarządzania wiedzą Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą: identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy), gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy, organizowanie...

Zarządzanie wiedzą i eksploracja danych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

Zarządzanie wiedzą i eksploracja danych na potrzeby marketingu Streszczenie W związku z poliferacją systemów informacyjnych i technologii, w biznesie cały czas wzrasta możliwość akumulacji dużych ilości informacji o klientach w baza...

Zarządzanie wiedzą - Klasyfikacja informacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2226

KLASYFIKACJA METOD ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ KRYTERIA PODEJŚCIE DO PROBLEMU, POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ, KIERUNEK POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO, STOPIEŃ SCHEMATYZACJI, CHARAKTER PRZETWARZANYCH DANYCH, RODZAJ MYŚLOWEGO PODEJŚCIA I WYKORZYSTYWANIE METOD HEURYSTYCZNYCH TYPY A. ILO...

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1547

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CRM (Customer relationship management) - koncepcja, dziedzina zarządzania zajmująca się metodami utrzymania najbardziej rentownych klientów przy jednoczesnym zmniej...

Modele generowania wiedzy przez organizacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1386

GENEROWANIE WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ MODELE GENEROWANIA WIEDZY W ORGANIZACJI JAPOŃSKI MODEL KONWERSJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (I. NONAKA) - wiedza traktowana jest jako „potwierdzone przekonanie” „zakotwiczone” w wierzeniach ludzi. Trzy elementy niezbędne dla uzyskania nowej wiedzy: proces SECI - kre...

Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1883

ISTOTA I ELEMENTY SKŁADOW E KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI KAPITAŁ INTELEKTUALNY (Skandia) - oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które dają przewagę konkurencyjną. KAPITAŁ INTELEKTUALNY (T.A. Stewart) - stanowi wi...