Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego - strona 1 Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego - strona 2

Fragment notatki:


ISTOTA I ELEMENTY SKŁADOW E KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI KAPITAŁ INTELEKTUALNY (Skandia) - oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które dają przewagę konkurencyjną. KAPITAŁ INTELEKTUALNY (T.A. Stewart) - stanowi wiedzę pozwalającą transformować surowe materiały w bardziej cenne, umożliwiające uzyskanie określonej wartości finansowej. KAPITAŁ INTELEKTUALNY (W.R. Bukowitz, R.L. Williams) - stanowi relacje między kapitałem ludzkim, klienta (siłą relacji z klientami, dostrzeganą wartością klienta, poziomem uklientowienia rozwiązań) i organizacyjnym (zdolnościami organizacji wyrażającymi się kodyfikacją wiedzy ze wszystkich źródeł, procesami biznesowymi, infrastrukturą techniczną), które maksymalizują potencjał organizacji do tworzenia wartości, przy czym kapitał ludzki to możliwości jednostek i zespołów pracowniczych stosowania rozwiązań zaspokajających potrzeby klientów. KI FIRMY W UJĘCIU P.H. SULLIVANA: kapitał ludzki - możliwości ludzi zatrudnionych w firmie tworzone przez doświadczenia, know-how , umiejętności i kreatywność; zaopatrywany jest w kapitał strukturalny, czyli oprogramowanie, systemy informacyjne itp.; aktywa intelektualne - dokumenty, projekty, wynalazki, programy, procesy i dane; własność intelektualna - patenty, prawa autorskie, tajemnice i znaki handlowe. KI WG A. BROOKINGA - kombinacja niematerialnych aktywów, która umożliwia działanie organizacji: aktywa rynkowe - marka, pozycja rynkowa, klienci bazowi, nazwa firmy, portfel niezrealizowanych zamówień, kanały dystrybucji, współpraca, umowy franchisingu, umowy licencyjne, korzystne kontrakty itp.; aktywa ludzkie - zbiorowe doświadczenie, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów, przywództwo i umiejętności zarządcze pracowników; aktywa infrastrukturalne - filozofia zarządzania, kultura korporacji, proces zarządzania i gospodarczy, relacje finansowe, metodologia i systemy techniki informacyjnej; mienie intelektualne - patenty, prawa autorskie, znak handlowy, tajemnica handlowa. KLASYFIKACJA SKŁADNIKÓW KI WG K-E. SVEIBY'EGO: kompetencje pracowników - wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, stosunek do organizacji, witalność; struktura wewnętrzna - patenty, licencje, know-how , znaki towarowe, zarządzanie, kultura, procesy, systemy administracyjne, technologia informatyczna; struktura zewnętrzna - marka, wizerunek, relacje z dostawcami i klientami. KI W UJĘCIU M. BRATNICKIEGO - suma wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społeczność przedsiębiorstwa i praktycznego przekształcenia tej wiedzy w składniki wartości przedsiębiorstwa. Trzy składniki KI: kapitał społeczny, ludzki i organizacyjny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz