Zarządzanie wiedzą - strona 2

Organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

Organizacja ucząca się: posiada zdolność do uczenia się ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości forma organizacji umożliwiająca uczenie się jej członków w taki sposób, że w efekcie tworzą oni wartościowe wyniki, w postaci innowacji, sprawności, lepszej pozycji w otoczeni...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1848

Na przedostatnim wykładzie test + trochę otwartych, 30 min, te same pytania jak wcześniej - wziąć je od śnieżynki, nie ma 3-ciego terminu. Mikuła - organizacje oparte na wiedzy. Orientacja Typ otoczenia Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji (lata w przybliżeniu) Główny problem G...

Zarządzanie wiedzą test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3262

Przykładowe pytania testowe z przedmiotu "Zarządzanie wiedzą" 1. Przyjęcie orientacji proaktywnej przy realizacji procesów organizacyjnego uczenia się oznacza: a) traktowanie zdarzeń nietypowych jako zagrożenie, b) liczne zn...

Podstawowe zagadnienia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1596

WYKŁAD 1 - 24.02.2010r.  Wiedza jako podstawowy zasób:  -   orientacja: oparta na wiedzy  - otoczenie: sieciowe, turbulentne  - dominująca koncepcja zarządzania: zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy  - główny problem: jak ...

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

WYKŁAD 4 -  Kierunki rozwoju:  Racjonalizm  – wiedza nie ma żadnego źródła, doświadczenia; wiedza tworzona jest w umyśle człowieka w  sposób dedukcyjny; wiedza jest   Empiryzm  – nie ma żadnej wiedzy a priori;   W ramach zarządzania wiedz...

Zarządzanie wiedzą strategie uzupełniające, proces SECI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2065

Wykład 9 –    Strategie uzupełniające realizacje podstawowych strategii zarządzania wiedzą, które mogą być stosowane  równolegle do nich to:  1.  Strategia protekcji wiedzy  2.  Strategia udostępniania wiedzy  Protekcja wiedzy ma min....

Podstawowe zagadnienia - wykłady cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 343
Wyświetleń: 917

WYKŁAD 7    STRATEGIA WIEDZY:  1.   Strategia wiedzy jako zaangażowanie procesów związanych z wiedzą do istniejących lub nowych  obszarów wiedzy dla osiągnięcia celów strategicznych   2.   Strategia  wiedzy  jako  równoważenie  zasobów  wiedzy  organizacyjnej  i  zdolności  do  wiedzy,  pozwalają...

Zarządzanie wiedzą - wykłady

 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 6846

Kardellant, sposoby zachowania się społeczeństwa, zanikanie tradycyjnej więzi rodzinnej, organizacje wiedzy, organizacja tradycyjna, wiedza, typy wiedzy, 6 typów wiedzy, zarządzanie wiedzą w ujęciu funkcjonalnym, zarządzanie wiedzą w ujęciu procesowym, zarządzanie wiedzą w sensie instrumentalnym. P...

Zarządzanie wiedzą - Wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Zarządzanie wiedzą Ewolucja podstawowych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Orientacja Typ otoczenia Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji Główny problem Główna maksyma Przedsiębiorcza spokojne, przypadkowe zarząd...