Podstawowe zagadnienia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia - wykłady - strona 1 Podstawowe zagadnienia - wykłady - strona 2 Podstawowe zagadnienia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 - 24.02.2010r.  Wiedza jako podstawowy zasób:  -   orientacja: oparta na wiedzy  - otoczenie: sieciowe, turbulentne  - dominująca koncepcja zarządzania: zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy  - główny problem: jak sprawnie zarządzać zasobami wiedzy  - główna maksyma: wygrywa ten, kto potrafi sprawnie wygenerować wyróżniającą się wiedzą i potrafi  ją wykorzystać.  135,153  GOW – gospodarka oparta na wiedzy  - wg Komitetu Rozwoju Ekonomicznego Australii to gospodarka, w której produkcja, dystrybucja i  wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędową wzrostu, kreowania bogactwa i zatrudniania wzdłuż  wszystkich przemysłów  - wg L. Zielińskiego to gospodarka, w której wiedza, jako nakłady i stan wiedzy staje się ważniejszym  czynnikiem determinującym tempo rozwoju i jego poziom, od nakładów i stanu środków trwałych  - wg Banku Światowego to gospodarka, w której wiedza jest nabywana, tworzona, rozpowszechniana  i wykorzystywana efektywnie, w celu wsparcia rozwoju gospodarczego  NOWA EKONOMIA:  wizja i teoria dot. mikro- i makroekonomii.  Zasadniczą różnicą między  nową ekonomią  a  ekonomią klasyczną (operującą kategorią trzech  czynników: kapitału, ziemi i pracy) jest przyjęcie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem  wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystywania pozostałych  czynników wytwórczych.   NOWA EKONOMIA wg C. Kardellant:    pierwsze w odniesieniu do giełdowej  „bańki spekulacyjnej”  towarzyszącej spółkom  technologicznym i internetowym     w znaczeniu  makroekonomicznym  opisuję erę, w której gospodarka oparta jest na wiedzy    znaczenie  mezoekonomiczne  oznacza sektor gospodarki związany z nowymi technologiami  przetwarzania informacji i komunikacji    znaczenie  metaekonomiczne  opisuje nową rzeczywistość wykonywaną przez coraz bardziej  powszechne zastosowania Internetu     WYKŁAD 2 - 3.03.2010r.  Wśród walorów gospodarki opartej na wiedzy wyróżnić można m.in.:  1.  Rozwijającą się globalizacja.  2.  Wysoką turbulencje otoczenia – chaos tworzony przez sygnały niskogłosowe.   3.  Sieciowość – rozwój powiązań między organizacjami, które tworzą między sobą  konkurencyjne sieci organizacyjne.  Rozwój sieci potęguje szerokie wykorzystanie aliansów  strategicznych i outsourcing.  4.  Dynamiczny rozwój sektora usług i e-biznesu.  5.  Wzrost zastosowań technik komputerowych w realizacji działalności gospodarczej.  6.  Nadmiar możliwości – czynniki rzadkości zasobów i odległości przestają być barierą  ograniczającą rozwój działalności gospodarczej.  7.  Faworyzowanie bytów niematerialnych – rozwój ZZL, zarządzania wiedzą i kapitałem 

(…)

… oraz zarządzanie wiedzą staje się zasadniczym
narzędziem rozwoju i lepszego wykorzystania zasobów opartych na wiedzy. Dostosowanie
pozostałych podsystemów zarządzania (jak np. ZZL, zarządzania jakością, zarządzanie
relacjami z klientami) do potrzeb zarządzania wiedzą.
6. Zmianę kierunków inwestycji finansowych. Obniżenie nakładów finansowych na zasoby
rzeczowe a zwiększenie nakładów na rozwój zasobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz