Zarządzanie wiedzą - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 7049
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą - wykłady - strona 1 Zarządzanie wiedzą - wykłady - strona 2 Zarządzanie wiedzą - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Kardellant, sposoby zachowania się społeczeństwa, zanikanie tradycyjnej więzi rodzinnej, organizacje wiedzy, organizacja tradycyjna, wiedza, typy wiedzy, 6 typów wiedzy, zarządzanie wiedzą w ujęciu funkcjonalnym, zarządzanie wiedzą w ujęciu procesowym, zarządzanie wiedzą w sensie instrumentalnym. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: instrumentalnie rozumiane zarządzanie wiedzą, cele zarządzania wiedzą, cele zarządzanie wg R. Meier’a, wartości tworzone przez zarządzanie wiedzą wg Deloitte & Touche, cele biznesowe, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, strategiczne zarządzanie wiedzą, strategia wiedzy, typy strategii wiedzy, siec strategii wiedzy APQC. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: strategia konkurowania, model ekonomiczny, zarządzanie wiedzą, technologia informacyjna, zasoby ludzkie, CRM, strategia zamierzona, strategia wyłaniająca się, koncepcja luk strategicznych, wiedza jawna, wiedza ukryta, cechy wiedzy, strategia zarządzania wiedzą. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: cechy gospodarki opartej na wiedzy.

Zarządzanie wiedzą
Wykład I
Orientacja Typ otoczenia
Dominacja koncepcji zarządzania
Okres dominacji (lata w przybliżeniu)
Główny problem
Główna maksyma
Przedsiębiorcza
Spotkanie przypadkowe
Zarządzanie przez doświadczenie i intuicję
1820- 1860
Jak wzrosnąć w siłę?
Wygrywa silniejszy i bezwzględniejszy
Produkcyjna
Spokojne- ze strukturalizowane
Zarządzanie funkcjonalne
1880- 1930
Jak zapewnić taki produkt?
Wygrywa wydajniejszy Rynkowa
Przekształcająco- oddziałujące
Zarządzanie marketingowe
1930- 1970
Jak rozszerzyć rynek?
Wygrywa bardziej konkurencyjny
Globalna
„burzliwe pole”
Zarządzanie strategiczne
1970 do połowy lat 90 XX w.
Jak uczynić wiedzę ludzką najbardziej produktywną?
Wygrywa mądrzejszy i szybszy
Na wiedzy
Sieciowe turbulentne
Zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy
Od II połowy lat 90 XX w.
Jak sprawnie zarządzać zasobami wiedzy?
Wygrywa potrafiący sprawnie wygenerować wyróżniającą wiedzę i ją wykorzystać
Tabela 1. Syntetyczne ujęcie ewolucji podstawowych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Alians strategiczny Połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświadczenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współczesnych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. Są to porozumienia zawierane wówczas, gdy na łączenie się firm nie pozwalają przepisy antymonopolowe. Opierają się w dużym stopniu na integracji działalności, co sprzyja ich trwałości.
Gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Wg Komitetu Rozwoju Ekonomicznego Australii to gospodarka „w której produkcja, dystrybucja i wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędową wzrostu, kierowania, bogactwa i zatrudnienia wzdłuż wszystkich przemysłów”.
Wg Banku Światowego to gospodarka, w której wiedza jest nabywana, tworzona, rozpowszechniana i wykorzystywana efektywnie celem wsparcia rozwoju gospodarczego.
L. Zienkowski określa ją „ jako gospodarkę, w której wiedza jako taka (nakład

(…)

…, sprzedaż jednego produktu wielu klientom, zdobywanie nieprzerwanego strumienia nowych klientów, badanie klienta, korzyści skali
Koncentracja na relacjach - dominują zasady zarządzania relacjami z klientami, np. koncentracja na wartości dla klienta, sprzedaż wielu produktów jednemu klientowi, zdobywanie nieprzerwanego strumienia nowych zamówień od obecnych klientów, udział klienta, korzyści zakresu…
… i praktyki zarządzania, relacje z klientami, strukturze organizacyjnej i na innych aktywach strukturalnych Strategia wiedzy personalnej
Koncentruje się na odpowiedzialności personelu za inwestycje związane z wiedzą, odnawianiu wiedzy i dzieleniu się z innymi
Strategia tworzenia wiedzy
Skupiona na uczeniu się organizacji, badaniach i rozwoju oraz motywacji pracowników do uzyskiwania nowej wiedzy
Strategia…
… i praktyki zarządzania, relacje z klientami, strukturze organizacyjnej i na innych aktywach strukturalnych Strategia wiedzy personalnej
Koncentruje się na odpowiedzialności personelu za inwestycje związane z wiedzą, odnawianiu wiedzy i dzieleniu się z innymi
Strategia tworzenia wiedzy
Skupiona na uczeniu się organizacji, badaniach i rozwoju oraz motywacji pracowników do uzyskiwania nowej wiedzy
Strategia…
…, zdobywanie nieprzerwanego strumienia nowych klientów, badanie klienta, korzyści skali
Koncentracja na relacjach - dominują zasady zarządzania relacjami z klientami, np. koncentracja na wartości dla klienta, sprzedaż wielu produktów jednemu klientowi, zdobywanie nieprzerwanego strumienia nowych zamówień od obecnych klientów, udział klienta, korzyści zakresu
Produkcja
Oparta na ekonomii skali, długie ciągi…
…, jak system informacyjny, system motywacyjny, system controllingu itd.; oraz szereg narzędzie jak: Internet, bazy danych, pokoje rozmów, biblioteki, a także metod: obrady, koła jakości, kaizen, benchmarkingu, burza mózgów, mapowanie zespołów wiedzy itd. na których opiera się system zarządzania wiedzą, które wykorzystują wspomagające go systemy organizacyjne. Cele zarządzania wiedzą Jednym z najogólniejszych…
…, a także poza jej granicami. W zakres instrumentów włączyć można różnego rodzaju systemy organizacyjne przyczyniające się do realizacji funkcji operacyjnych, jak system informacyjny, system motywacyjny, system controllingu itd.; oraz szereg narzędzie jak: Internet, bazy danych, pokoje rozmów, biblioteki, a także metod: obrady, k.. jakości, kaizen, benchmarkingu, burza mózgów, mapowanie zespołów wiedzy itd. na których opiera się system zarządzania wiedzą, które wykorzystują wspomagające go systemy organizacyjne.
Instrumentalnie rozumiane zarządzanie wiedzą
Obejmuje system stanowisk i zespołów pracowniczych (poziomu strategicznego i operacyjnego organizacji, organizacji formalnej i nieformalnej), które realizują funkcje i zadania w zakresie zarządzania wiedzą.
Cele zarządzania wiedzą
Jednym z najogólniejszych celów zastosowania…
… Internetu.
Wśród walorów gospodarki opartej na wiedzy wyróżnić można m.in. :
- coraz bardziej rozwiniętą globalizację
- wysoką turbulencje otoczenia- chaos tworzony przez impulsy niskosygnałowe
- sieciowość- rozwój różnorakich powiązań między organizacjami, które tworzą konkurencje między sobą sieci organizacyjne. Rozwój sieci potęguje szerokie wykorzystanie aliansów strategicznych i outsourcingu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz