Strategia wiedzy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia wiedzy - strona 1

Fragment notatki:


StW - Strategia wiedzy: zaangażowanie procesów związanych z wiedza do istniejących lub nowych obszarów wiedzy dla osiągnięcia celów strategicznych
równoważenie zasobów wiedzy organizacyjnej i zdolności do wiedzy pozwalającej wprowadzić (i utrzymać) produkty lub usługi wśród konkurencji.
Strategie wiedzy (wg Wiiga): Strategia wiedzy Opis Przykład Strategia wiedzy jako strategia biznesowa
koncentrująca się na kreacji, zdobywaniu, organizowaniu, dzieleniu się i wykorzystywaniu wiedzy
stosowana przez duże firmy konsultingowe, które analizują na bieżąco wiedzę pojawiającą się w otoczeniu, kreują rozwiązania dla klientów, dzielą się swą wiedzą podczas doradztwa i szkoleń;
Strategia zarządzania aktywami intelektualnymi
koncentrująca się na określonych aktywach intelektualnych, tj. patenty, technologie, praktyki zarządzania przedsiębiorstwo opiera swą działalność na wybranych zasobach niematerialnych i dąży do powiększania ich wartości; Strategia wiedzy personalnej
koncentruje się na odpowiedzialności personelu za inwestycje związane z wiedzą, odnawianiu wiedzy i dzieleniu się z innymi
działalność organizacji bazuje na kapitale ludzkim, np. kancelaria prawna, biuro doradztwa podatkowego;
Strategia transferu wiedzy
skoncentrowana na systematycznym podejściu do transferu wiedzy, tzn. uzyskaniu, organizowaniu, restrukturyzacji i magazynowaniu
firmy skomputeryzowane, banki danych, zbierające informacje w celu ich odpłatnego udostępniania instytucjom lub osobom fizycznym, agencje badania opinii publicznej;
Strategia tworzenia wiedzy
skupiona na uczeniu się organizacji, badaniach i rozwoju, motywacji pracowników do uzyskiwania nowej wiedzy
instytuty badawczo - rozwojowe
Sześć strategii wiedzy APQC - American Productivity and Quality Centre:
Strategia kompleksowego zarządzania wiedzą (sukces związany z efektywnym zarządzaniem wiedzy)
Strategia transferu wiedzy i kształtowania najlepszych praktyk (zmierza do poprawy działalności firmy i przełożenie posiadanej wiedzy na oferowane produkty)
Strategia zarządzania wiedzą o klientach
Strategia osobistej odpowiedzialności za wiedzę
Strategia zarządzania aktywami intelektualnymi
Strategia innowacji i kreowania wiedzy
StZW - Strategia zarządzania wiedzą:
formuły będące kombinacją celów stojących przez SZW, zasad na których się on opiera oraz relacji i środków, przez które ów system jest tworzony
formuły mówiące w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza posiąść wiedzę, a następnie wykorzystać do realizacji strategii konkurencji


(…)

… lub wiedza istniejąca w otoczeniu niemożliwa do pozyskania); strategia ta może być tez wykorzystywana w stosunku do wiedzy uzyskanej poprzez absorpcję lub kreacje przez współdziałanie w celu uzyskania nowej jakości; kreowanie jest prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa przez formalne zespoły (laboratoria, ośrodki B+R) lub zespoły projektowe, koła jakości i inne;
Strategia absorpcji - inaczej strategia…
… wykorzystania nowoczesnej infrastruktury technologii informatycznej; systemy scentralizowane; podejście obiektowe;
strategia personalizacji - jej podstawa jest założenie, że wiedza związana jest ściśle z człowiekiem, on ją posiada, rozwija i dzieli się nią przede wszystkim przez bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi; polega na tworzeniu sieci powiązań między ludźmi i umożliwienie im kontaktów; określana…
… personalizacji;
Rysunek 5.1 - str. 140
Rysunek 5.2 - str. 143
Podział III:
Strategia protekcji wiedzy - ma m.in. na celu ochronę przed imitacją innowacji, produktu lub usługi, utrzymanie przewagi konkurencyjnej, niedopuszczenie do nowych wejść;
Strategia udostępniania wiedzy - narzędzie do przyciągania i utrzymywania klientów, budowania satysfakcji klientów, dostawców i innych interesariuszy, przyciągania…
… oraz ustalenie niezbędnych do zapełniania luk relacji, ich analiza i ocena.
Wybór dla każdej z luk wiedzy strategii podstawowej i wspomagających oraz określenie ich zakresów i czasu wykorzystania.
Rysunek 5.4 - str. 149
Strategie zarządzania wiedzą
Budowy systemu zarządzania wiedzą:
-personalizm
-kodyfikacja
Zapełnianie luk wiedzy:
-kreacji przez wspołdziałanie
-kreacji wewnętrznej
-absorpcji
-rozszerzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz