Modele generowania wiedzy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele generowania wiedzy - strona 1 Modele generowania wiedzy - strona 2 Modele generowania wiedzy - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie wiedzą - wykład 4 Strategiczne zarządzanie wiedzą: Proces informacyjno-decyzyjny wspomagany przez realizację cyklicznych i ciągłych funkcji zarządzania wiedzą, którego zadaniem jest dokonanie podstawowych rozstrzygnięć, co do kierunków rozwoju i sposobów wykorzystywania zasobów wiedzy, przy uwzględnieniu zmian w zasobach wiedzy otoczenia, prognoz i rozwoju i kierunku zastosowań oraz własnych zasobów wiedzy, zdolności i ich rozwoju i wykorzystania. Obszary strategicznego zarządzania wiedzą: - rozwój zasobów wiedzy , zdolności ich wykorzystania i posunięć konkurencyjnych dotyczących wiedzy. - określenie nowych kierunków i zakresu wykorzystania zasobów wiedzy organizacji. - rozwój systemów organizacyjnych umożliwiających sprawną realizację funkcji, zadań i procesów związanych z wiedzą, a więc ukształtowanie elementów składowych płaszczyzn zarządzania wiedzą (samoorganizacji, klimatu organizacyjnego, generowania i wykorzystywania wiedzy.)
- kształtowanie zasobów wiedzy otoczenia przedsiębiorstwa w tym partnerów, klientów, konkurentów. Do zasadniczych zadań z zakresu strategicznego zarządzania wiedza można zaliczyć:
- Ugruntowanie orientacji na wiedzę w misji i wizji organizacji - Strategiczną analizę środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa
- Strategiczną analizę otoczenia zewnętrznego
- Tworzenie wizji wiedzy - Formułowanie strategii wiedzy - ustalanie luk wiedzy i relacji - Ustalanie barier, zapełnianie luk wiedzy i relacji - Wybór podstawowej i wspomagających strategii zarządzania wiedza dla koniecznych do zapełnienia luk wiedzy oraz sposobów kształtowania pożądanych relacji. - Dobór metod i narzędzi oraz ludzi do realizacji strategii zarządzania wiedzą, określenie niezbędnych środków finansowych i warunków organizacyjnych.
- Określenie dominującego podejścia determinującego budowę i działanie systemu zarządzania wiedzą, wsparcie strategii zarządzania wiedzą kształtowaniem relacji z otoczeniem, przeprojektowaniem zadań zarządzania wiedzą, struktury organizacji, ról, procesów i infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. - tworzenie modelu klimatu kultury organizacyjnej zorientowanych na wiedzę
- Ocena poziomu osiągnięcia założonych celów i poprawności podjętych działań w stosunku do zasobów wiedzy - Ekonomiczna ocena wiedzy kapitału intelektualnego i prowadzonych działań z tego zakresu. ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ: Celowościowy - obejmuje zbiór celów wynikających z misji, wizji, strategii organizacji i strategii wiedzy

(…)

… w otoczeniu , niemożliwa do pozyskania
Wiedza nieistniejąca:
-wiedza, które powstanie jest przewidziane
- wiedza, której powstania nikt się nie spodziewa
|
|
|
|
|
Obszar
|
|
|
|
ˇ
Wiedza będąca w posiadaniu organizacji :
- tylko naszej
- także innych
- ogólnie dostępna
Wiedza istniejąca w otoczeniu organizacji ,niebędąca w jej posiadaniu , o której organizacja
- wie
- nie wie
|
|
|
|
ˇ
Transfer
Strategia…
… organizacji i strategii wiedzy
Organizacyjny - Obejmuje wszelkie systemu organizacyjne i narzędzia związane z zarządzaniem wiedzą, wchodzące w skład systemu zarządzania wiedzą
Techniczny -koncentruje się na platformie systemowej i wszelkich urządzeniach oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej ułatwiającej przepływ wiedzy, jej gromadzeni i ochronę. Prawny - dotyczy zagadnień pozyskiwania ochrony…
… konkurowania
Zastosowanie szybkodziałających systemów informacyjnych o wysokiej, jakości i niezawodności umożliwiających kodyfikację wiedzy i wielokrotne jej wykorzystywanie Kreatywne i profesjonalne podejście do rozwiązywania problemów, oparte na indywidualnej wiedzy specjalistycznej Model ekonomiczny Ekonomia wielokrotnego zastosowania. Jednorazowe inwestowanie w aktywa wiedzy i wielokrotne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz