Organizacje oparte na wiedzy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje oparte na wiedzy - strona 1 Organizacje oparte na wiedzy - strona 2

Fragment notatki:


Na przedostatnim wykładzie test + trochę otwartych, 30 min, te same pytania jak wcześniej - wziąć je od śnieżynki, nie ma 3-ciego terminu.
Mikuła - organizacje oparte na wiedzy.
Orientacja
Typ otoczenia
Dominująca koncepcja zarządzania
Okres dominacji (lata w przybliżeniu)
Główny problem
Główna maksyma
Przedsiębiorcza
Spokojne-przypadkowe
Zarządzanie przez doświadczenie i intuicję
1820-1880
Jak wzrosnąć w siłę?
Wygrywa silniejszy i bezwzględniejszy
Produkcyjna
Spokojne-zestrukturalizowane
Zarządzanie funkcjonalne
1880-1930
Jak zapewnić tani produkt?
Wygrywa wydajniejszy
Rynkowa
Przekształcająco-oddziałujące
Zarządzanie marketingowe
1930-1970
Jak rozszerzyć rynek?
Wygrywa bardziej konkurencyjny
Globalna
„burzliwe pole”
Zarządzanie strategiczne
1970 do połowy lat 90. XX wieku
Jak uczynić wiedzę ludzką najbardziej produktywną?
Wygrywa mądrzejszy i szybszy
Na wiedzy
Sieciowe-turbulentne
Zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy
od II połowy lat 90. XX wieku do dziś
Jak sprawnie zarządzać zasobami wiedzy?
Wygrywa potrafiący sprawnie wygenerować wyróżniającą się wiedzę i ją wykorzystać
Gospodarki oparte na wiedzy (GOW) Według komitetu rozwoju ekonomicznego Australii to gospodarka, w której produkcja, dystrybucja i wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędową wzrostu, kreowania bogactwa i zatrudnienia wzdłuż wszystkich przemysłów.
Według banku światowego to gospodarka, w której wiedza jest nabywana, tworzona, rozpowszechniania i wykorzystywania efektywnie celem wsparcia rozwoju gospodarczego.
Zienkowski określa ją jako gospodarkę, w której wiedza jako taka (nakłady i stan wiedzy) staje się ważniejszym czynnikiem determinującym tempo rozwoju i poziom rozwoju gospodarczego od nakładów i stanu (wolumenu) środków trwałych.
Nowa ekonomia Termin ten zwiera w sobie zarówno wizję jak i teorie dotyczącą problematyki mikro- i makroekonomicznej.
Zasadniczą różnicą miedzy nową ekonomią a ekonomią klasyczną (operującą kategorią trzech czynników wytwórczych - praca, kapitał, ziemia) jest przyjęcie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystywania podstawowych czynników wytwórczych.
Kardellant podaje cztery znaczenia terminu nowa ekonomia:
Pierwsze w odniesieniu do giełdowej bańki spekulacyjnej towarzyszącej spółkom technologicznym i internetowym


(…)

…, zarządzania relacjami z klientami) do potrzeb zarządzania wiedzą.
Zmianę kierunków inwestycji finansowych. Obniżenie nakładów finansowych na zasoby rzeczowe, a zwiększenie nakładów na rozwój zasobów niematerialnych poprzez inwestycje w edukacje ludzi pracujących dla organizacji, prace badawczo-rozwojowe, markę produktu, budowanie reputacji organizacji wśród wszystkich grup interesariuszy.
Tworzenie systemów zarządzania relacjami z klientami, które na trwałe mają związać z organizacją klientów wnoszących największe wartości oraz klientów przyszłościowych, którzy w perspektywie przyszłości mogą stać się wartościowymi dla organizacji. Systemy te muszą posiadać zdolność do szczegółowego monitorowania zmian w otoczeniu i zachowań grup klientów wynikających ze zmiany ich potrzeb.
Tworzenie w organizacjach…
… się na określonych aktywach intelektualnych, jak patenty, technologie, operacje i praktyki zarządzania, relacje z klientami, strukturze organizacyjnej i na innych aktywach strukturalnych.
Strategia wiedzy personalnej
Koncentruje się na odpowiedzialności personelu za inwestycje związane z wiedzą, odnawianiu wiedzy i dzieleniu się z innymi
Strategia tworzenia wiedzy
Skupiona na uczeniu się organizacji, badaniach…
…, a także poza jej granicami. W zakres instrumentów włączyć można różnego rodzaju systemy organizacyjne przyczyniające się do realizacji funkcji operacyjnych, jak system informacyjny, system motywacyjny, system controllingu, itd. oraz szereg narzędzi, jak: Internet, intranet, ekstranet, bazy danych, pokoje rozmów, biblioteki, a także metod: obrady, koła jakości, kaizen, benchmarking, burza mózgów, mapowanie zasobów wiedzy…

znaczenie mezoekonomiczne oznacza sektor gospodarki związany z nowymi technologiami przetwarzania informacji i komunikacji
znaczenie metaekonomiczne opisuje nową rzeczywistość wykreowaną przez coraz bardziej powszechne zastosowania internetu
Wśród walorów gospodarki opartej na wiedzy wyróżnić można między innymi:
Coraz bardziej rozwiniętą globalizację
Wysoką turbulencję otoczenia - chaos tworzony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz