Modele generowania wiedzy przez organizacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele generowania wiedzy przez organizacje - strona 1 Modele generowania wiedzy przez organizacje - strona 2 Modele generowania wiedzy przez organizacje - strona 3

Fragment notatki:


GENEROWANIE WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ MODELE GENEROWANIA WIEDZY W ORGANIZACJI JAPOŃSKI MODEL KONWERSJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (I. NONAKA) - wiedza traktowana jest jako „potwierdzone przekonanie” „zakotwiczone” w wierzeniach ludzi. Trzy elementy niezbędne dla uzyskania nowej wiedzy: proces SECI - kreowanie wiedzy przez zachodzącą konwersję między wiedzą cichą a jawną, ba - to kontekst tworzenia wiedzy, aktywa wiedzy - złożone z wejścia, wyjścia i moderatora procesu tworzenia wiedzy. Proces SECI - proces konwersji wiedzy złożonej z socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji.
cicha cicha
Socjalizacja
Osadzanie
Eksternalizacja
Artykułowanie
Uosobienie
Internalizacja
Łączenie
Kombinacja
jawna jawna Socjalizacja - dzielenie się doświadczeniem; prowadzi do uzyskania nowej wiedzy cichej, która tworzona jest kolektywnie przez wspólne doświadczenia zdobywane podczas uczestnictwa w nowych przebiegach procesów pracy, realizacji zadań, użycia nowych technologii itp.; dokonuje się poprzez spędzenie pewnego czasu w grupie ludzi lub w pewnym otoczeniu. Eksternalizacja - proces artykułowania wiedzy cichej w jawną. Zespół próbuje wspólnie sformalizować wiedzę ukrytą, tworząc opisy doświadczeń. Opisy te przekształcane są w modelowaniu myślowym na koncepcje nowych produktów i usług bazujących na doświadczeniach. Kombinacja - polega na przemianie wiedzy w bardziej kompleksową i systematyczną wiedzę jawną. Wiedza formalna gromadzona jest z wnętrza organizacji i jej otoczenia (dane rynkowe, strategie, koszty wytworzenia produktu finalnego). O wyrażenie poglądów proszeni są klienci, dostawcy. Tworzone są prototypowe procesy, produkty lub usługi. Nowa skodyfikowana wiedza rozprowadzana jest między członków organizacji. Internalizacja - proces, w którym wiedza formalna wprowadzana jest do działania i praktyki. Integracja nowo wytworzonej wiedzy z istniejącymi systemami wytwarzania, marketingu i sprzedaży. Proces nauki poprzez działanie łącznie z symulacjami i eksperymentami. Internalizowana wiedza staje się częścią wiedzy indywidualnej pracowników w formie podzielanych modeli myślowych albo technicznego know-how, czyli wartościowym aktywem organizacji. Transfer wiedzy w procesie SECI - przekazywana jest nowa oraz istniejąca, ale niedostępna wszystkim wiedza. Trzy warunki do udanego transferu wiedzy: uczestnicy transferu wiedzy muszą być świadomi okoliczności wymiany wiedzy,
oczekując na transfer wiedzy, uczestnicy muszą badać jego opłacalność,
uczestnicy muszą być odpowiednio motywowani do prowadzenia transferu wiedzy.

(…)

… w otoczeniu organizacji (u klientów, dostawców itp.).
MODELE PROCESOWE - teoretyczne przedstawienie, w jaki sposób organizacje generują i stosują wiedzę, wykorzystując układy funkcji operacyjnych, takie jak: tworzenie, pozyskiwanie, transfer, ocenianie wiedzy itp.
Ujęcie procesu związanego z przepływem wiedzy wg Instytutu Fraunhofer - cztery podprocesy z udziałem wiedzy: kreowanie wiedzy (zdolność uczenia…
… widzenia i rozumienia norm, reguł, zasad, standardów rządzących funkcjonowaniem organizacji, ich kwestionowanie i zmiana; proces odrzucania starych nawyków i sposobów myślenia ludzi, które warunkują ich zachowanie; wiedza generowana jest w procesie rozwiązywania problemów; metoda kaizen, system kół jakości, zespoły zadaniowe, metody heurystyczne; funkcje: tworzenie nowej wiedzy, łączenie jej z istniejącą…
… się,
strukturalne zdolności do nauki,
kulturowe zdolności do nauki,
zdolności będące rezultatem organizacji pracy,
zdolności przewodzenia uczeniem i jego promocji.
GENEROWANIE WIEDZY PRZY WYKORZYSTANIU ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
Motywy przystępowania firm do aliansów strategicznych:
neutralizacja potencjalnego konkurenta,
współpraca z firmą o komplementarnych umiejętnościach,
uzyskanie dostępu do zasobów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz