zarządzanie wiedzą i eksploracja danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie wiedzą i eksploracja danych - strona 1 zarządzanie wiedzą i eksploracja danych - strona 2 zarządzanie wiedzą i eksploracja danych - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie wiedzą i eksploracja danych na potrzeby marketingu
Streszczenie
W związku z poliferacją systemów informacyjnych i technologii, w biznesie cały czas wzrasta możliwość akumulacji dużych ilości informacji o klientach w bazach danych. Jednak, ważne w marketingu informacje jak wgląd w charakterystykę klienta i model zakupów pozostają w dużej mierze ukryte i niedostępne. Nacisk jaki kładzie się obecnie zarządzanie relacjami z klientami czyni z marketingu idealne pole do czerpania znacznych korzyści z zastosowania narzędzi eksploracji danych w marketingowym procesie decyzyjnym. Zastosowanie tej metodologii może być podstawą ulepszenia zarządzania relacjami z klientami. Słowa kluczowe: eksploracja danych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie relacjami z klientami
Wstęp
Ostatnimi laty, pojawienie się technologii informacyjnej przeobraziło marketing i sposób zarządzania informacjami odnośnie klientów w firmach. Dostępność dużej ilości danych o klientach, możliwe za sprawą narzędzi technologii informacyjnej, stworzyło zarówno możliwości jak i wyzwania dla biznesu jakim jest spożytkowanie tych informacji w celu wyprzedzenia konkurencji. Dla przykładu, Wal-Mart, największy sprzedawca w USA, posiada bazę danych klientów o pojemności 43 tera-bajtów czyli większą od tej używanej przez urzędy skarbowe w celu zbierania podatku dochodowego. Internet i strony www ułatwiły proces zbierania danych, dodając nowe ilości danych dostępnych dla firm. Z drugiej zaś strony, wiele organizacji zdało sobie sprawę, że wiedza zawarta w tych olbrzymich bazach danych jest kluczowa w podejmowaniu decyzji organizacyjnych. Wiedza dotycząca klientów pochodząca z tych właśnie baz danych jest nieoceniona zwłaszcza w zastosowaniu marketingowym. Jednak większość tej użytecznej wiedzy jest ukryta i niedostępna. Z drugiej strony, silna konkurencja i stale poszerzająca się przed klientami oferta nałożyły presję na marketingowców odpowiedzialnych za decyzje i stąd powstała potrzeba zarządzania klientami w trybie długoterminowym. To nowe zjawisko nazwane zarządzaniem relacjami z klientami wymaga od organizacji dopasowywania ich produktów i usług oraz relacji z klientem opartych na faktycznych preferencjach klienta nie zaś na domniemanej ogólnej charakterystyce. Jako, że firmy skłaniają się w stronę zarządzania relacji z klientami, funkcja marketingu jako pierwszej linii kontaktu z klientami pozostaje najbardziej pod wpływem tych zmian. Wzrasta świadomość faktu, że efektywne zarządzanie relacjami z klientami możliwe jest tylko wtedy gdy jego podstawą jest zrozumienie ich preferencji i potrzeb. W tych okolicznościach, narzędzia eksploracji danych mogą pomóc odkryć nową wiedzę i zrozumieć lepiej klienta, podczas gdy wysiłek włożony w systematyczne zarządzanie wiedzą może zamienić tę wiedzę w efektywną strategię marketingową. To właśnie czyni wydobycie i zarządzanie wiedzą szczególnie cennymi dla marketingu.

(…)

… danych w celu odkrycia nieznanych wzorców i całkowicie zrozumiałych informacji na podstawie dużych baz danych. Eksploracja danych wykorzystuje całą gamę metod obliczeniowych takich jak analiza statystyczna, drzewo decyzyjne, uczenie maszynowe, zasada indukcji, sieć neuronowa i wizualizacja graficzna. Choć narzędzia eksploracji danych znane są od jakiegoś czasu, to postęp w sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, zwłaszcza narzędzia takie jak wizualizacja danych i sieć neuronowa, sprawiły, że eksploracja danych stała się bardziej atrakcyjna i praktyczna. Ekstrakcja wzorca jest ważnym komponentem każdego działania dotyczącego eksploracji danych i zajmuje się relacjami pomiędzy podzbiorami danych. Formalna definicja wzorca to:
Twierdzenie S w L, które opisuje relacje między podzbiorami faktów Fs danego…
… w kontekście decyzji marketingowych. Praca jest podzielona następująco: najpierw prezentujemy taksonomię zadań eksploracji danych i omawiamy zarządzanie wiedzą jako proces wielokrotny (sekcja 2), następnie badamy różne rodzaje, odkrytej przez eksplorację danych, potencjalnie użytecznej wiedzy marketingowej i o kliencie (sekcja 3). Decyzje marketingowe podejmowane na podstawie tej wiedzy prowadzą do marketingu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz