Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - strona 1 Zagadnienia do egzaminu - strona 2 Zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


1. Komórka jako centrum zysku: Podporządkowanie funkcji personalnej strategii marki, jakości, świadczenie wysokiej jakości usług personalnych przez własną służbę personalną. Chodzi o to, żeby na tych usługach zarabiać - klienci zewnętrzni. Jednostka personalna ma przynosić do org zysk, wyższą jakośćią przyciągamy klientów zewnętrznych. 2. Analiza pracy: Najważniejsze narzędzie ZZL, postepwoanie badawcze, polegające na gromazeniu kompleksowych informacji o konkretnej pracy i sporządzeniiu charakterystyki tej pracy (czyli zakresu wykonywanych czynnośći, rola, zachowania org pracownika). Cel: takie zorganizowanie pracy, żeby była ona lżejsza, ciekawsza, efektywniejsza, dająca zadowolenie lub satysfakcję, sprzyjająca rozwojowi pracownika. Najprostszy i najtańszy sposób poprawy efektów pracy. Znaczenie: Wyniki w ZZL wykorzystuje się w planowaniu, rozmieszaczaniu pracowników na stanowiskach, do pomiaru efektów pracy, w ocenieniu pracownika, do kształtowaniu warunków pracy i tosunków pracy. Analiza pracy wykorzystywana jest w projektowaniu metod pracy, struktur org, projekty techniczne, świadczenie usłyg na rynku pracy. 3. Źródła rekrutacji: - Wewnętrzny rynek pracy - w przedsiebiorstwie wśród zatrudnionych. Zalety: niskie koszty, motywuje pracowników, Wady: starzy pracownicy nic nie wnoszą nowego do firmy. (przykłady: ogłoszenie w miejscu pracy, polecenie, rekomentadacja, oceny pracowników, kandydatury odrzucone wcześniej) - Zewnętrzny rynek pracy - poszukiwanie poza firmą, lokalny, reginalny, międzynarodowy. Zalety: pracownicy z zewnątrz mogą być bardziej innowacyjni. Wady: większe koszty, mało motywuje. (Przykłady: ogłoszenia prasowe, w internecie, urzędy pracy, targi pracy, giełdy pracy, praktyki, staże, radio, tv, rekomendacja znajomych, składanie cv) 4. Funkcje i cele oceniania: Cele oceniania (Mc Gregor)
1) Administracyjne - wykorzystywanie ocen do realizacji polityki personalnej otoczenia
2) Informacyjne - dostarczanie inf kierownikowi o pracy podwładnego a pracownik uzyskuje inf o swoich mocnych i słabych stronach.
3) motywacyjne - inf jest bodźcem do działania, motywacja do rozwoju, poprawy efektywności, kształtujemy postawy w zachowaniu pracowników. Lub: I organizacyjne (administracyjne, podstawy do podejmowania decyzji personalnych), II Psychospołeczne - ( kształtowanie postaw i zachować, informacyjne i motywacyjne.) Funkcje oceniania: 1) Ewaluacyjna (retrospektywna) „na przeszłość” - przedmiotem oceniania to aktualne/przeszłe efekty pracy, przez co badamy przydatność pracownika w miejscu pracy. Przedkłada się na nagrody i kary. 2) Rozwojowa (prospektywna) „na przyszłość” - rozpoznanie możliwości rozwoju pracownika traktowany jak czynnik wzrostu efektywności pracownika w przyszłości.

(…)

… personelu 2. Metody analizy pracy: Metody tradycyjne/konwencjonalne ( werbalny opis z zastosowaniem schematu)- listy kontrolne (charakter uniwersalny, gotowa charakterystyka pracy sporządzona przez specjalistę), strukturalne kwestionariusze analiz z wieloma odmianami (gotowe opisy prac konkretnego rodzaju, przez specjalistów),, technika zdarzeń krytycznych (opisywanie zdarzenia krytycznego - częstotliwość i przyczyny - sposób oceny pracownika.)
Metody jakościowe - według uniwersalnego schematu. Nie jest porównywalne.
3. Sposoby derekrutacji:
1). Derekrutacja przejściowa → zmniejszenie liczby zleceń dla firm z zewn
→ przyspieszenie prac remontowych
→ czasowa produkcja ana magazyn
→ ograniczenie pracowników czasowych
→ zmiana planów urlopowych → okresowe skrócenie czasu pracy
2). Derekrutacja trwała → przemieszczenie pracowników wewn org: → zmniejszenie czasu pracy
→ likwidacja godzin nadliczbowych
→ wydłużony termin urlopu
→ nowe formy org pracy
→ blokada dla nowych pracowników
→ emerytury i renty
→ wykorzystywanie naturalnej płynności pracowniczej
→ nieprzedłużanie umów na czas określony
→ dobrowolne zwolnienia
→ wymuszone zwolnienia pracowników (program outplacement)
4. Funkcje wynagradzania :
1. Dochodowa…
…:
a) wywiad indywidualny
b) testy wiedzy lub kompetencji c) referencje d) rozmowa kwalifikacyjna

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz