Zarządzanie zasobami ludzkimi

note /search

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i popytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowan...

Zarządzanie Personelem Streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1274

Rozdz1. Analiza pracy Planowanie Rekrutacja Outplacement Ocenianie Wynagradzanie Rozdział 1 PERSONEL W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1.1.Personel a zarządzanie . Warunkiem niezbędnym wzrostu efektywności działania jest doskonalenie organizacji. Racjonalne wykorzystanie 4 zasobów ...

Teorie zarządzania a pracownik - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

wykład 1. 07.10.2010r. I. Teorie zarządzania a pracownik Szkoła klasyczna NOP- naukowa organizacja pracy Klasyczna teoria organizacji Szkoła zachowań Nurt stosunków międzyludzkich Nurt potencjału ludzkiego Szkoła matematyczna Ad. I.1. Naukowa Organizacja Pracy Prekursorem tej szkoły był Ro...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5047

...Strategie pozyskiwania pracowników: 1) Dobór pracowników do stanowisk pracy, do wymagań jakie te stanowiska pracy stanowią. Jest to strategia tradycyjna „właściwy człowiek na właściwym miejscu” 2) Strategia dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szukanie pracown...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5285

...Model kapitału ludzkiego- odnoszący się do stereotypu człowieka uczącego się i dzielącego się wiedzą. (koniec XX w. do teraz) Zasady: 1. organizacja jest miejscem wymiany wiedzy i odpowiednie gospodarowanie wpływa na jej efektywność: od pozyskiwania pracowników o potrzebnych zasobach wiedz...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2072

1. Komórka jako centrum zysku: Podporządkowanie funkcji personalnej strategii marki, jakości, świadczenie wysokiej jakości usług personalnych przez własną służbę personalną. Chodzi o to, żeby na tych usługach zarabiać - klienci zewnętrzni. Jednostka personalna ma przynosić do org zysk, wyższą jak...

Derekrutacja - opis procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4690

Derekrutacja Derekrutacja - proces zmniejszania zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy w organizacji, niezależnie od przyczyn wywołujących ten proces.   Przyczyny derekrutacji : Z inicjatywy pracownika (odejścia dobrowolne) Z inicjatywy pracodawcy Negatywne (efekty pracy) Neutralne (o...

Funkcja personalna (kadrowa)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 8365

Funkcja personalna/kadrowa (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i regulacyjnym.     Modele funkcji personalnej   Model tradycyjny 1920 Podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowan...

Planowanie w obszarze funkcji personalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Planowanie w obszarze funkcji personalnej   Planowanie - proces informacyjno-decyzyjny polegający na pozyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i zestawianiu w odpowiednich układach informacji o działalności organizacji i zasobach ludzkich.   Planowanie w obszarze funkcji personalnej oznacza przew...

Proces zatrudniania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

Proces zatrudniania   Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia Nabór Dobór Adaptacja   Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności org...