Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5138
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki - strona 3

Fragment notatki:...Model kapitału ludzkiego- odnoszący się do stereotypu człowieka
uczącego się i dzielącego się wiedzą. (koniec XX w. do teraz)
Zasady:
1. organizacja jest miejscem wymiany wiedzy i odpowiednie gospodarowanie wpływa na jej efektywność: od pozyskiwania pracowników o potrzebnych zasobach wiedzy, przez zachęcanie do dzielenie się wiedzą, po zwiększenie możliwości pozyskania i tworzenia wiedzy
2. rolą menedżerów jest proaktywność w dziedzinie uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników (mentoring, coaching), a także kształtowanie wartości firmy poprzez kreowanie wartości, ich upowszechnianie
3. rolą specjalistów ZZL obok tradycyjnych zadań wykonawczych procesów personalnych jest tworzenie nowych standardów w dziedzinie zarządzania i bycie partnerem biznesowym kadry kierowniczej...

...Istotą podejścia zarządzanie zasobami ludzkimi jest traktowanie czynników związanych z kierowaniem ludźmi, rozwijaniem potencjału pracowników, kształtowaniem postaw i zachowań, wymiany wiedzy jako zasobów równie ważnych jaki inne zasoby organizacji takie jak kapitał, środki produkcji itp.
Użyteczność tego podejścia we współczesnym zarządzaniu wynika z potrzeby poszukiwania coraz to nowszych środków decydujących o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Działanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi nie jest jedynie uwarunkowane charakterem danej organizacji, ale jest także uzależnione od innych sił zewnętrznych takich jak: siły ekonomiczne, kulturowe i polityczne (model Michigan).
Stąd w zainteresowaniu ZZL leżą też takie dziedziny jak: zarządzanie kulturą w przedsiębiorstwie, controlling personalny itp...

(…)

…, wiarygodność, zaangażowanie
zdolność człowieka do
uczenia się: chłonność
umysłu, wyobraźnia,
zdolności twórcze, a także
zdrowy rozsądek
motywacja pracownika do
dzielenie się informacjami
i wiedzą: duch zespołowy
i orientacja na cel
DYGRESJA:
KAPITAŁ LUDZKI W SPOŁECZEŃSTWIE
Max WEBER - Etyka protestancka a duch kapitalizmu (niem. Dieprotestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus)
Główne tezy…
… uwagę na partycypację pracowników w podejmowaniu decyzji, samokontrolę i satysfakcję z pacy
1. zaczęto wykorzystywać narzędzia typu testy psychologiczne itp.
2. zwrócono uwagę na procesy szkoleniowe, skupiono się na podnoszeniu umiejętności pracowników
MODEL ZASOBÓW LUDZKICH - odnoszący się do stereotypu człowieka kompleksowego - lata 60-80-te XX wieku.
Zasady:
1. człowiek jako zasób (pojęcie zasoby…
… i konkretnej wiedzy, kiedy mniejszą wagę mają predyspozycje lub kiedy selekcja ma charakter negatywny, gdzie testy pełnią role „filtra”, którego zadaniem jest wyłonienie mniejszej ilości kandydatów podlegających dalszej procedurze selekcyjnej
TEST PSYCHOLOGICZNY
Testy psychologiczne służą do badania określonych cech psychologicznych. Np. cechy intelektu, cechy temperamentu, cechy osobowości, system motywacji…
… do wykonywania danej pracy, a także rozwijanie się wraz z firmą.
Powinien mieć na uwadze zysk firmy: czy z opisu jego dotychczasowej kariery wynika, że przyczynił się do powiększenia zysków firmy, w której pracował? Jeżeli nie wspomniał o tym, można tę sprawę poruszyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Powinien postępować etycznie i lojalnie: czy w swoim życiorysie kandydat oczernia swoich poprzednich pracodawców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz