Mentoring

note /search

Coaching i mentoring

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Mentoring i coaching w organizacji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3241

Coaching i mentoring 1. STADIA CYKLU UCZENIA SIĘ KONKRETNE PRZEŻYCIE (KP) W tym stadium cyklu...

Coaching - Mentoring

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631

trójwymiarowa • Technika GROW • Helikoptery i Mewy • Ocena własnych kompetencji 3. Mentoring - kolizja teorii...

Coaching i mentoring wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

, asystentura, szkolenie, podróże motywacyjne, coaching, mentoring, typy mentorów, tematyka szkoleń wstępnych...

Zadanie domowe wprowadzenie do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

w danej społeczności pracowniczej. Podstawowymi narzędziami wprowadzenia są: broszury, pokazy, mentoring...

Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

w danej społeczności pracowniczej. Podstawowymi narzędziami wprowadzenia są: broszury, pokazy, mentoring...

Słówka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Counterproductive - niekorzystny Beyond - po, poza Appraisal - ocena, oszacowanie Mentoring...

Plan rozwoju pracownika - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Indywidualne techniki szkolenia Coaching Mentoring Sponsoring Konsultacje z przełożonym Zadania zlecone...

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1533

- trzydniowa forma obrad dużej liczby osób zainteresowanych danym tematem. Coaching, mentoring, learning sets...

Zarządzanie talentami w firmie CATKOP

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5677

dodatkowym działaniom rozwojowym, takim jak systematyczna informacja zwrotna, mentoring, coaching, budowanie...