Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia - strona 1 Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 „Wprowadzenie do pracy”
Wprowadzenie do pracy ma kilka podstawowych funkcji:
Funkcja adaptacyjna oznacza możliwie najwcześniejsze wykorzystanie potencjału pracownika tj. już od pierwszego dnia obecności na danym stanowisku.
Funkcja motywacyjna wprowadzenia do pracy polega na szybkim, sumiennym zapoznaniu pracownika ze środowiskiem pracy - co wpływa na pozytywne postrzeganie nowego miejsca pracy i zaangażowanie pracownika.
Społeczny charakter wprowadzenia wynika z tego, że pracownik musi się zapoznać ze współpracownikami, poznać elementy kultury organizacyjnej firmy i obowiązujące zasady współżycia. Oznacza to po prostu, że nowy pracownik powinien być wprowadzony do społeczności organizacyjnej również w sposób nieformalny.
Znaczenie organizacyjne polega na tym, że pracownik musi poznać swoje narzędzia pracy, strukturę organizacyjną czy schemat obiegu dokumentów. Jest to przystosowanie się to treści i warunków pracy, poznanie podstawowych procedur, zadań, obowiązków, zależności służbowych.
Wprowadzenie do pracy polega na wdrażaniu pracownika w proces i środowisko pracy w celu sprawnego funkcjonowania organizacyjnego i interpersonalnego w danej społeczności pracowniczej.
Podstawowymi narzędziami wprowadzenia są:
broszury,
pokazy,
mentoring,
wyjazd integracyjny,
zadania kształceniowe,
spotkania nieformalne,
szkolenia,
intranet,
listy kontrolne,
podręczniki,
opieka koleżeńska
specjalne szkolenia wstępne. Swoistym rodzajem wprowadzenia do pracy, a raczej kontroli jego efektów, jest okres próbny. Przeprowadza się wtedy ocenę pracy połączoną z odpowiednimi programami dostosowawczymi, w wyniku, której pracownik staje się pełnoprawnym członkiem organizacji (w przypadku oceny pozytywnej).
Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.
Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz