egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4151
Wyświetleń: 10703
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania - strona 1 egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania - strona 2 egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Omów proces powstawania i ewolucji koncepcji i metod zarządzania.
Proces zaczynamy od narodzin i inicjacji który w dużych firmach trwa od 10 do 30 lat następnie - eksperymenty zawodowych konsultantów (duże firmy od 10 do 30 lat), następnie wielka dyfuzja (Male i średnie firmy od 20 do 30 lat ) w tym czasie pracownicy firmy doszkalają się w szkołach wyższych aby pogłębić swoją wiedzę i pozyskać odpowiednie doświadczenie.
Wyjaśnij różnicę pomiędzy wiedzą i informacją .
Wiedza jest zorganizowanym zbiorem informacji wraz z regułami ich interpretowania. Największe znaczenie w życiu mają znaczenie wiedza praktyczna oparta na doświadczeniu i dostarcza nam informacji jak zmieniać rzeczywistość. Wiedza może mieć dwa źródła: poznawcze - wszystko czego się uczymy z wykładów, ćwiczeń, lektur, Internetu co jest zbiorem danych i informacji, doświadczenie - własne przeżycia i zjawiska, które obserwujemy. A informacja opiera się na danych które otrzymujemy z mózgu i które na tej podstawie możemy przetwarzać . informacje obiektywne mogą być mierzone jako możliwość występowania pewnego zdarzenia.
Czym się różni wiedza ukryta od jawnej?
Wiedza jawna jest bardziej sformalizowana niż wiedza ukryta(cicha)można ją bez zbędnych trudności przekazywać , np. sposób obsługi kamery nawet przy pomocy odpowiednich nośników w przeciwieństwie do wiedzy ukrytej której nie można tak łatwo przekazać trzeba posiadać odpowiednie długotrwałe doświadczenie jest bardziej zindywidualizowana i intuicyjna . Omów sposób konwersji wiedzy w organizacji
Socjalizacja - od wiedzy ukrytej do wiedzy ukrytej. Kluczem jest zdobycie wiedzy ukrytej w ramach socjalizacji jest doświadczenie osób przekazujących wiedze np. nauczyciele przekazują wiedze uczniom , spotkania typu ,,burza mózgów,,
Eksternalizacja- od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej. Wiedza ukryta prezentowana jest w postaci metafor, analogii czy modeli. Eksternalizacja jest kluczem do tworzenia wiedzy i dostarczania nowych pomysłów opartych na wiedzy ukrytej. Kombinacja- od wiedzy jawnej do wiedzy jawnej. Poziom kombinacji pozwala na usystematyzowanie wiedzy jawnej poprzez kategoryzowanie , ujednolicenie posiadanej informacji.
Internalizacja- od wiedzy jawnej do wiedzy ukrytej . internalizacja pozwala na przesuwanie wiedzy jawnej wobec wiedzy ukrytej tzw. ,,uczenie się przez działanie,,
Wyjaśnij na czym polega uczenie jednopętlowe.
Pojedyncza pętla uczenia się jest odpowiednia dla zadań rutynowych . występuje wtedy kiedy osiągamy zgodność pomiędzy planem a rzeczywistością albo kiedy naprawia się niezgodność przez działanie korekcyjne . pojedyncza pętla zwraca uwagę na to, czego należy się uczyć i jak. Uczenie się na zasadzie pojedynczej pętli polega na zadawaniu pytań jednowymiarowych i uzyskiwaniu jednowymiarowych odpowiedzi.

(…)


Wykorzystywanie informacji zwrotnych z monitorowania procesów do doskonalenia procesów i tym samym doskonalenia poszczególnych elementów systemu zarządzania i poprawy wyników
Wyjaśnij pojecie procesu biznesowego i przedstaw ich podstawowe kwalifikacje. Proces biznesowy - seria powiązanych ze sobą zadań lub działań które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu . Proces zarzadzania- które kierują dzialaniem…
…, systemu informatycznego.
24. Omów istotę i główne zasady reengineeringiem.
Reengineering szybkie przejście do zarządzania procesowego przez kompleksową reorganizację. Jest koncepcją której celem są przekształcenia w sposobach działania organizacji i ich strukturach, dokonywane poprzez głębokie zmiany wprowadzane w procesach biznesowych. ZASADY ;1 wychodzić od potrzeb klienta- jest to jedna z ważniejszych…
… ponosi nakłady związane z przewożeniem towarów. Powstają szkody dla firmy które obejmują nakłady finansowe , zużyte narzędzia lub maszyny .
30. Omów istotę i zasady funkcjonowania kół jakości Koła jakości zorganizowane ochoczo grupy pracowników poszukujące i rozwiązujące problemy pojawiające się w ich pracy a także wdrażające lub aktywnie uczestniczące we wdrożeniach opracowanych rozwiązań. 31…
… poszczególnych elementów systemu zarządzania i poprawy wyników
Wyjaśnij pojecie procesu biznesowego i przedstaw ich podstawowe kwalifikacje. Proces biznesowy - seria powiązanych ze sobą zadań lub działań które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu . Proces zarzadzania- które kierują dzialaniem systemu . przykład zarządzanie przedsiębiorstwem.
Procesy operacyjne- które stanowią istotę biznesu…
… do zarządzania procesowego przez kompleksową reorganizację. Jest koncepcją której celem są przekształcenia w sposobach działania organizacji i ich strukturach, dokonywane poprzez głębokie zmiany wprowadzane w procesach biznesowych. ZASADY ;1 wychodzić od potrzeb klienta- jest to jedna z ważniejszych zasad jednak w wielu firmach brakuje informacji na ten temat, 2. Analizować procesy w przedsiębiorstwie…
… i procesów, coaching.
Cybernetyczne uczenie się- praca nad własnymi projektami, kwestionowanie założeń organizacyjnych- podwójna pętla uczenia się, przekazywanie informacji napływających z otocznia do banku danych, wyjaśnianie , tworzenie i pogłębianie wizji przyszłości, korzystanie z konsultantów zewnętrznych.
Na czym polega bechmarking?
Bechmarking jest procesem w którym firma koncentruje uwagę…
… informacji
Nieprzestrzeganie zasad etycznych
Źle przygotowany zespół
Przedstaw istotę coachingu. Omów różnice między tradycyjnym szkoleniem a rozwojem poprzez coaching.
Coaching-Polega na doskonaleniu kompetencji pracowników przedsiębiorstwa poprzez ciągłe oddziaływanie szkoleniowe pracowników o znacznie zwiększonym doświadczeniu i ustanowienie ich odpowiedzialnymi za postępy zawodowe terenowych pracowników. Tradycyjne szkolenie ma doraźnych charakter a coaching jest procesem ciągłego doskonalenia; tradycyjne szkolenia dotyczą z reguły wąskich umiejętności a coaching obejmuje szerokie cele rozwojowe tj. doskonalenie kompetencji; t.sz . realizowane są przez trenerów zewnętrznych a w coachingu wykorzystują własnych pracowników w roli trenera; t.sz. metodą szkolenia są wykłady i ćwiczenia a coachingu rozmowa; t.sz…
… się organizacja i wydajność pracy
- pracownicy produkcyjni przeszkoleni są do pracy na wielu stanowiskach -utrzymanie systemu JIN wymaga przekazania większych kompetencji pracownikom produkcyjnym,
- ze względu na to iż na linię produkcyjną trafia ściśle wyliczona ilość materiału istotne jest by wszelkie niezgodności były szybko eliminowane.
36. Wyjaśnij na czym polega stosowanie metody Kanban
Słowo kanban znaczy po japońsku znak wizualny . Metoda ta pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Jest prostą zasadą sterowania produkcją która na podstwanie powiązanych ze sobą samosterujących się obwodów regulacyjnych , zastępuje sterowanie centralne - sterowaniem de centralnym . stosowanie kanban podobnie jak zaopatrzenie zsynchronizowane z produkcją jest uwarunkowane wieloma przedsięwzięciami…
… maszynie a przezbrojenie zewnętrzne jest możliwe do wykonania podczas pracy maszyny . przykłady: wew.: odłączenie rur grzejących i chłodzących , wymiana tłoka i tulei , zabranie tulei suwnicą, zew: odwiezienie i przywiezienie tulei, odłączenie rur hydrauliki , wprowadzanie parametrów , sprawdzanie cylindrów. 39. Omów etapy postępowania w metodzie SMED
1. Stadium przygotowawcze- szczegółowa analiza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz