Współczesne koncepcje zarządzania

note /search

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2079

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat p...

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2275

Plan pracy Wstęp 3 Rozdział I Kompleksowe Zarządzanie Jakością 4 Pojęcie jakości4 Pojęcie TQM7 Charakterystyka TQM8 TQM a normy ISO 900010 Polska Nagroda Jakości11 Rozdział II Struktura organizacyjna i działalność bibliote...

Egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 4382
Wyświetleń: 11200

Omów proces powstawania i ewolucji koncepcji i metod zarządzania. Proces zaczynamy od narodzin i inicjacji który w dużych firmach trwa od 10 do 30 lat następnie - eksperymenty zawodowych konsultantów (duże firmy od 10 do 30 lat), następnie wielka dyfuzja (Male i średnie firmy od 20 do 30 lat ) w t...

Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2688

1 .Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - uwarunkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji. Struktura linowa  Historycznie najstarsza struktura organizacyjna  Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośred...

Koncepcje zarządzania - lista zagadnień

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3773

  1 Koncepcje zarządzania - lista zagadnień     1.  Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia – uwa- runkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji,  2.  Historyczne orientacje procesu zarządzania; produkcyjna, sprzedaŜowa,  marketingowa i prosumpcja,  3.  Idea i ...

Koncepcje zarządzania, Model otoczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1470

Otoczenie dalsze (lub ogólne lub pośrednie) - warunki w jakich działa organizacja. Otoczenie dalsze jest mniej zinstytucjonalizowane od otoczenia bliższego i jest wspólne dla wszystkich organizacji.Model otoczeniaKonsekwencje zmienności otoczenia1. szanse zagrożenia2...

Model systemowy organizacji a sprzężenie zwrotne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2359

Model systemowy organizacji a sprzężenie zwrotne Organizacja to konkretny otwarty system społeczno-techniczny ukierunkowany na uswiadomione i sformułowane cele działania oraz mających określony sposób uporządkowania. [B. Ko_uch] Organizacja w ujęciu systemowym to zbiór powiązanych ze sobą zasobó...

Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

16. Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej Każda gospodarka oparta na podziale pracy stoi przed problemem koordynacji działań: jak powinny być powiązane interesy i zmiany oraz wynikające z nich działania wszystkich jednostek i ugrupowań, by koordynacja była trwała i skuteczna oraz możliwa w pr...

Procesowy model organizacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1876

Procesowy model organizacji a szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się charakterystyka i wpływ na konfigurację procesu zarządzania Organizacja procesowa to system ukierunkowujący relacje między realizatorami jej zadań na działania zawarte w zaprojektowanych procesach. Struktura takiej organizac...

Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4004

20. Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich - analiza porównawcza Klasyczna Szkoła zarządzania: Charakterystyka/koncepcja pracownika: - pracownik jest nieudanym dodatkiem do maszyny, - każdego można kupić za pieniądze, - pracownik jest istotą biologiczną i reaguje głównie ...