Współczesne koncepcje zarządzania - strona 2

note /search

SZKOŁA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

SZKOŁA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH      System społeczny  Systemy  społeczne  realizują  niezbędniki  funkcjonalne  w  różnych  wymiarach.  Każdy  system  społeczny - a jest ich nieskończenie wiele np. partia, związki zawodowe, – który trwa musi realizować  te  niezbędniki,  które  spełniają  potrzeby  ...

Szkoła systemów społecznych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1778

Szkoła systemów społecznych Charakterystyka Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii oraz dorobku tzw. psychologii postaci. Z wymienionej wyżej psychologii postaci zaczer...

Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2660

1 .Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - uwarunkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji. Struktura linowa  Historycznie najstarsza struktura organizacyjna  Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośred...

Współczesne koncepcje zarządzania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3304

Informacje zawarte w notatce to: zarządzanie wg Druckera, przedsiębiorstwo, cele organizacji, efekt synergii, rodzaje kierowników, zarządzanie oparte na kontroli, szkoła systemów społecznych, zarządzanie jakością, organizacja wirtualna, program Ishikawy, koncepcja zero defektów. Są to opraco...

Współczesne koncepcje zarządzania - definicje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 9247

GOW- to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, dalszym przekazywaniu czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza- to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania. Źródła- poznawcze i doświadczenie. Wiedza jawna- jes...