Współczesne koncepcje zarządzania - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 8841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne koncepcje zarządzania - definicje - strona 1

Fragment notatki:

GOW- to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, dalszym przekazywaniu czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza- to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania. Źródła- poznawcze i doświadczenie. Wiedza jawna- jest sformalizowana, można ją przekazać;
Wiedza ukryta- jest zindywidualizowana i intuicyjna;
Ukryta-ukryta- socjalizacja- uczenie się od mistrza, dzielenie wiedzą ukrytą.
Ukryta-jawna- eksternalizacja - włączanie pracowników do tworzenia ogólnych rozwiązań.
Jawna-ukryta - internalizacja- zdobywanie doświadczeń;
Jawna-jawna- kombinacja- czytanie, studiowanie, dzielenie się informacjami. Organizacja ucząca się- org zdolna do uczenia się, adaptująca się do zmiennych warunków funkcjonowania, stan ten osiąga poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy, oraz stałe doskonalenie pracowników. Dyscypliny organizacji uczącej się- myślenie systemowe, mistrzostwo osobiste, modele myślowe, wspólne budowanie wizji, zespołowe uczenie się.
Cechy org. Tradycyjnych(odwrotne-uczące się): karanie za błędy, wysyłanie na kursy i szkolenia, kierownik rozdziela zadania, wydawanie poleceń, niepodejmowanie ryzyka, odradzenie eksperymentowania, prowadzenie rewizji po `katastrofie', zniechęcenie personelu do sugerowania rozwiązań.
Metody org uczenia się- tradycyjne, empiryczne, cybernetyczne- eksperymentowanie, podwójna pętla).
Pojedyncza pętla uczenia się- odpowiednia dla zadań rutynowych, naprawa niezgodności poprzez działania korekcyjne.
Podwójna pętla uczenia się- występuje wtedy kiedy niezgodność jest korygowana poprzez uzyskanie odpowiedzi dlaczego pojawił się problem i umożliwia wyeliminowanie jego przyczyny a nie tylko objawów. Benchmarking- metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalenie poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia.
Tradycyjne obszary benchmarkingu- produkty, zarządzanie ogólne, procesy pracy i obsługa klientów.
Rodzaje benachmarkingu- ujęcie przedmiotowe- procesu- konkretne procesy, wyników- porównywanie na podstawie składników ceny, strategiczny- ocena zdolności konkurowania.
Rodzaje benchmarkingu- podmiotowo- wewnętrzny, konkurencyjny i funkcjonalny. Etapy benchmarkingu- określenie przedmiotu benchmarkingu, identyfikacja wzorców, zebranie informacji, analiza informacji i uczenie się, projektowanie i wdrożenie zmian. Sposoby pozyskiwania inf w bench- partnerstwo bench, powszechnie dostępne źródła (bezpośrednie-prace, artykuły, salony wystawowe, reklamy, pośrednie- bazy danych, firmy konsultingowe, stowarzysz. Branżowe).
Z kim-bench-> Firmy kooperujące, formy nastawione na rozwój i manifestujące otwartość na nowe koncepcje zarządzania.

(…)

… przekształceniu procesów przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego funkcjonowania.
Time based management- to koncepcja zarządzania podkreślająca strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej. TBM rozciąga zasadę just-in-time na wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Umożliwia to zaoferowanie właściwej wartości dodanej w odpowiednim czasie, a także lepszy i szybszy…
…, oczekiwanie, zbędny transport). Sposobem-> stworzenie odpowiedniej kultury org.
ZZL japońskie- umiejętne zzl jest głównym czynnikiem wys wydajności. Cechy jap zzl: dożywotnie zatrudnienie, długookresowa ocena pracowników, powolna kariera, kolektywne podejmowanie decyzji, zbiorowa odpowiedzialność, dbałość o pracownika.
Kaizen-jakość prowadza się do stylu życia, ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego…
… a klientem. Komunikacja i dystrybucja powinna mieć charakter spersonalizowany, indywidualny. Kontakty z klientem traktuje się nie jako zbiór odrębnych epizodów, lecz jako proces, na który można oddziaływać. Budowanie trwałych relacji klientem powoduje wiele wymiernych korzyści.
Koło jakości- Koło jakości jest niewielką grupą osób, która regularnie spotyka się i dyskutuje, analizuje, próbuje rozwiązywać problemy związane z jakością lub, w szerszym ujęciu, działalnością organizacji . Polami zainteresowania kół jakości są obok jakości: efektywność, koszty, wyposażenie, sterowanie procesami, bezpieczeństwo.
Dlaczego zarządzanie procesowe- zwiększenie poziomu tworzenia wartości dla klienta, obniżenie kosztów działalności, stałe monitorowanie wydajności i kosztów związanych z realizacja procesów, skrócenie…
… i standaryzowanie procesów tak, by te same działania biznesowe zamykały się określonych kosztach, przebiegały w podobny czasie i dając ustaloną jakość wyników.
Proces biznesowy- seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Procesy: zarządcze- kierują działaniem systemu, operacyjne- stanowią istotę biznesu, pomocnicze-wspierają główne.
Cechy procesów biznesowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz