Koncepcje zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - strona 1 Koncepcje zarządzania - strona 2 Koncepcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Ohno, Hoshin kanri , Koncepcja TQM, Balanced Scorecard.

Powyższe pojęcia zostały rozwinięte i dokładnie omówione w notatce w łatwy do przyswojenia sposób.


Benchmarking - uczenie się od najlepszych - punkt orientacyjny w terenie, wzorcowe przeds - został wprowadzony pod koniec lat 70. w firmie Xerox - w zarz bench okreś jest jako metoda poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania umożliwiających osiągnięcie najlepszych wyników poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia.
Drogi wprowadzania zamian w przeds: poszuk najlepszego rozw przy pomocy różnych wariantów; podpatrzenie u innych; zakup usł Kub prod z zew.
Bench pozwala odp na pytnia: dlaczego inni robią to samo tylko inaczej? Co wpływa na to ze inni osiągają lepsze wyniki? Jak w wyniku porównania dane działanie może by usprawnione?
Rodzaję bech:
1) Wewnętrzny - zakładający porównania międzyzakładowe albo w zakresie spełniania analogicznych funkcji w danym przedsiębiorstwie lub sieci przedsiębiorstw wzajemnie powiązanych organizacyjnie.
Zalety: łatwy dostęp do danych, dobre wyniki w warunkach dywersyfikacji. Wady: Zawężone pole widzenia, uprzedzenia w firmie 2) Konkurencyjny - najtrudniejszy rodzaj benchmarkingu ze względu na fakt, iż benchmarkami są konkurenci.
Zalety: Istotne informacje, porównywalność wyrobów i procesów, dokładne określenie pozycji konkurencyjnej. Wady: Trudny dostęp do informacji, niebezpieczeństwo powielania wąskich praktyk branżowych 3) Funkcjonalny - benchmarkami są organizacje spoza własnego sektora, jest odpowiedzią na przeszkody pojawiające się w przypadku b. konkurencyjnego.
Zalety: Innowacyjność rozwiązań, relatywnie łatwy dostęp do danych. Wady: Stosunkowo trudne wdrażanie, czasochłonna analiza 4) Ogólny (horyzontalny) - szczególny przypadek b. funkcjonalnego dotyczący procesów, które mogą przebiegać identycznie niezależnie od przynależności branżowej czy charakteru instytucji, w których są realizowane . Zalety: Relatywnie łatwy dostęp do danych, innowacyjność. Wady: Stosunkowo trudne wdrażanie.
Rodzaje benchmarkingu wg przedmiotu:
- strategiczny -obejmuje różne procedury i procesy na szczeblu strategicznym.
- wyników - wykorzystywany często w celu porównania kilku przedsiębiorstw pod względem poziomu efektywności, skuteczności działania, osiąganych rezultatów podejście takie umożliwia wyznaczenie własnej efektywności lub skuteczności działania.
- procesów - pozwala na analizę procedur i procesów dotyczących osiągania wysokiego procesu efektywności lub skuteczności działania. Metodyka bench według:
1) H. Langnera:
Analiza mocnych i słabych stron
Określenie głównych luk działalności
Ustalenie najlepszych
Badanie przyczyn i studiowanie metod
Wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie
Poszukiwanie nowych benchmarków 2) Wg R.C. Campa (Xeroxa):
Planowanie
1. identyfikacja przedmiotu badań (identyf obszaru udoskonaleń)


(…)

… w zarządzie, wnioski z analizy wnętrza org, zmiany na rynku, pojawienie się nowej technologii.
Koncepcja TQM - Total Quality Management - kompleksowe zarządzanie jakością)
Zestawienie punktów dorobku Deminga, Jurana i Crosby'ego, które weszły do kanonów filozofii TQM
Deming:
-„14 zasad Deminga”
-przekonanie, że zmiany w podejściu do jakości zależą przede wszystkim od najwyższego kierownictwa
-zastosowanie…
… i ich strukturach, dokonywane poprzez głębokie zmiany wprowadzane w procesach biznesowych. Jest to fundamentalne przemyślenie i radykalne przedefiniowanie procesów biznesowych w celu osiągnięcia gruntownej poprawy według stosowanych współcześnie krytycznych miar wyników osiąganych przez firmę, takich jak: koszt, jakość usług oraz szybkość; Business Process Redesign, Business Process Orientation, Business Process…
… cen na wyroby lub usługi lub Zmniejszając wydatki na materiały i usługi, czyli koszty powiązane z osiąganym dochodem. JiT - Podstawowym założeniem JiT jest eliminacja zapasów magazynowych, międzyoperacyjnych i wszystkich innych rodzajów zapasów produkcji w toku. Redukcja zapasów następuje poprzez taką organizację działań, aby były one podejmowane dokładnie w tym momencie w którym są potrzebne…
… jakości -wykorzystanie kosztów jakości jako wskaźnika ekonomicznego pomiaru jakości
-wskazanie na wagę strategicznego zarządzania jakością
-wskazanie dwu rodzajów działań projakościowych: korygujących i zapobiegawczych
-orientacja na pracowników - określenie znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu jakością
-zasada pracy zespołowej - propagacja zespołowych form rozwiązywania problemów (koła jakości
… złożoności stosunków produkcji i procesów produkcyjnych, zwiększającej się elastyczności produkcji, a jednocześnie przy coraz większych wymaganiach jakościowych , regułą musi być coraz większe zaangażowanie się pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa.
4.Metody TQM -uniwersalne- koła jakości, gr. Autonomiczne, Metody twórczego rozwiązywania problemów, np. QC-story, burza mózgów -projektowanie…
… środków eliminujących defekty z powodu pomyłek. Kaizen - kreślenie „kaizen” wywodzi się z języka japońskiego. Słowo KAI znaczy „zmieniać”, „modyfikować”, natomiast ZEN „poprawiać”, „czynić lepiej”. Zatem kaizen oznacza ciągłe usprawnianie, ulepszanie, doskonalenie i odnosi się do wszystkich dziedzin życia, nie tylko do działalności gospodarczej. W odniesieniu do sfery zarządzania Kaizen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz