Koncepcja zarządzania

note /search

Koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3031

Ohno, Hoshin kanri , Koncepcja TQM, Balanced Scorecard. Powyższe pojęcia zostały rozwinięte i dokładnie omówione w notatce w łatwy do przyswojenia sposób. Benchmarking - uczenie się od najlepszych - punkt orientacyjny w terenie, wzorcowe przeds - został wprowadzony pod koniec lat 70. w fir...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 8498

Streszczone są rozdziały 7, 10 i 12 i każde streszczenie ma po 4 strony. Notatka porusza zagadnienia takie jak: rozdział 7 - proces projektowy, projektowanie, zasady projektowania, podejścia organizatorskie, podejście diagnostyczne, podejście prognostyczne, analiza systemowa, kategorie ogólne opisu...

Koncepcje zarządzania - Wykłady cz 1. MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5929

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: modele zarządzania, lean management, istota i cele koncepcji lean management, szczupłe zarządzanie, odchudzone zarządzanie, outplacement, definicja, cele, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zw...

Koncepcje zarządzania - Lean management- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6398

docx i zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 6 komponentów Lean management, Koncepcja lean menagement , Stadelmann i Lux, Zalety Lean management, Wady lean menagement, 10 tez odchudzonej produkcji, Lean production, Różnice między japońska a europejską kulturą prac...

Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4648

docx i zawiera 9 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej, Zalety i wady modelu biurokratycznego, R. Likert, Mocne i słabe strony systemu organicznego, Struktura organizacyjna, Struktura bazowa, Mechanizmy operacyjne, Mech...

Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3780

docx i zawiera 6 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: typy sieci, Sieci zintegrowane, Sieci sfederowane, Sieci kontraktowe, Sieci stosunków bezpośrednich, Upowszechnianie się sieci jako efekt wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, istniejących sie...

Koncepcje zarządzania - reengineering- ćwiczenia MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4718

doc i zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: reengineering, Zbigniew Martyniak, rozwinięcie definiowalnych pojęć, fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie, dramatyczna, poprawa, procesy, hierarchia procesów, subprocesy, procesy, główne, megaprocesy, ...

Koncepcje zarządzania - Organizacje wirtualne - ćwiczenia, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6678

doc i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Etapy ewolucji sektora wytwórczego: Słowo wirtualność, Cechy stanowiące o wirtualności, Wspólne cechy przedsiębiorstwa, Atrybuty organizacji wirtualnych, Wizja organizacji wirtualnej wg. W. H. Dutton?a: Techniczna, Stru...

Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4886

doc. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: historia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji, (Problem interdyscyplinarności, powiązanie teorii organizacji i zarządzania z naukami społecznymi, socjologia, procesy zachodzące w zbiorowościach, psychologia, psychologia społeczna....

Koncepcje zarządzania - wykłady cz.2- MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3374

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: metoda kół jakości, cykl pracy kół jakości, filozofia Seikatsu i Gemeinschaft, japońskie metody zarządzania, metoda 5S - Harmonia porządku, Hoshin Kanri, Etapy wdrażania metody Hoshin Kanri, zas...